QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu, đem lại khoản lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong trường chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì cần phải làm gì? Không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Công ty luật TNHH Winlegal Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây:

I CHI NHÁNH LÀ GÌ?

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp.

II TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định hai trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

+ Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó.

+ Chấm dứt theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

III THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Trình tự thực hiện:

Việc thực hiện thủ tục đã được đơn giản hóa và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nên hầu hết được tiến hành online trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Chốt thuế tại cơ quan thuế

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2: Hoàn thiện và nộp hồ sơ

  • Nộp trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh
  • Nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Scan hồ sơ và thực hiện theo quy trình được hướng dẫn trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh;
  • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động theo mẫu quy định (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lưu ý: Thời gian thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh là 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký phải thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Bước 4: Trả kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi email về việc hồ sơ nộp qua mạng điện tử hợp lệ và Phòng đăng ký kinh doanh cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ đã hợp lệ.

Trên đây là những chia sẻ quy định về chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Nếu quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên hệ theo hotline 0246.29.33.222/0976.718.066. Tại Công Ty Luật TNHH Winlegal có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích khác.

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên : Thu Luyến

Ngày xuất bản: 15/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *