THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA HỘ KINH DOANH

I THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH LÀ GÌ?

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là việc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét điều kiện kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận nếu thấy thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì sẽ tiến hành thủ tục thu hồi.

II TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi khi rơi vào 6 trường hợp sau:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo. Là trường hợp nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh không đúng với thực tế hoạt động kinh doanh.
  • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế.
  • Kinh doanh ngành, nghề bị cấm. Được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020, bao gồm: kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người, bào thai người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; kinh doanh pháo nổ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
  • Do người không có quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.
  • Không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
  • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

III THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là giả mạo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

2. Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo

Trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo và yêu cầu giải trình trong trong thời hạn 10 ngày.

Sau thời hạn trên, mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp nhận thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Kinh doanh ngành, nghề bị cấm

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ Kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh

Nếu hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình thành lập và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

5. Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc trường hợp trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện theo trình tự như sau:

  • Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến giải trình;
  • Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

6. Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,  đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở quyết định của Tòa án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo trình tự, thủ tục 

Lưu ý:

– Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định , trừ trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cưỡng chế nợ thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trên đây là các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh hộ cá thể bạn cần lưu ý thực hiện đúng quy định. Nếu quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên hệ theo hotline 0246.29.222/0976.718.066. Tại Công Ty Luật TNHH Winlegal có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích khác.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên : Thu Luyến

Ngày xuất bản: 18/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *