HÌNH THỨC TỰ THỰC HIỆN TRONG ĐẤU THẦU

Hình thức tự thực hiện gói thầu là một hình thức vô cùng nhanh gọn trong quy trình đấu thầu nhưng vẫn đảm bảo được tính công khai, minh bạch. Vậy pháp luật quy định như thế nào về tự thực hiện trong đấu thầu. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1. Điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện

Theo Điều 61 Nghị định 63/2014/NĐ-CP điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện trong đấu thầu bao gồm:

– Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

– Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

– Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

2. Quy trình tự thực hiện trong đấu thầu

Theo khoản 5 Điều 38 Luật Đấu thầu năm 2013, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện trong hoạt động đấu thầu được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị phương án thực hiện và dự thảo hợp đồng

– Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký kết hợp đồng

Căn cứ quy định tại Điều 62 Nghị định 63/2014/NĐ-CP  về quy trình tự thực hiện đấu thầu như sau:

Bước 1: Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

Hồ sơ về phương án tự thực hiện được lập bao gồm:

– Yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc;

– Giá trị, thời gian thực hiện,

– Chất lượng công việc cần thực hiện

– Dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc.

Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

Bước 2: Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất trong phương án tự thực hiện, dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc và các nội dung cần thiết khác.

Theo đó, hồ sơ hợp đồng được quy định tại Điều 63 Luật Đấu thầu năm 2013 gồm:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

– Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

– Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Các tài liệu có liên quan.

– Phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có)

Bước 3: Ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

– Tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị phụ thuộc hoặc ký thỏa thuận giao việc với đơn vị được giao để tự thực hiện gói thầu.

– Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định các nội dung công việc thuộc gói thầu phải được giám sát khi thực hiện, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với mình để giám sát quá trình thực hiện gói thầu; trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định hoặc không có tư vấn giám sát độc lập quan tâm hoặc không lựa chọn được tư vấn giám sát độc lập do gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa, gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng thì tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu phải tự tổ chức thực hiện giám sát.

Trên đây là các quy định pháp luật về hình thức tự thực hiện trong pháp luật đấu thầu. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 30/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *