LỰA CHỌN NHÀ THẦU VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ

Gói thầu nhỏ là gói thầu có hạn mức nhất định được áp dụng khi sử dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu. Vậy pháp luật quy định như thế nào về lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ? Trong bài viết dưới đây WINLEGAL sẽ trình bày với bạn về vấn đề này.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1. Gói thầu quy mô nhỏ là gì?

Theo khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.

Theo Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ: “Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng”.

2. Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

Gói thầu quy mô nhỏ được áp dụng đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II và chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua các bước

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng
 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

– Đối với hình thức chỉ định đầu thì được chia làm hai hình thức nhỏ:

 • Đối với chỉ định thầu theo hình thức thông thường sẽ bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng
 • Đối với chỉ định thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn sẽ bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng

– Đối với hình thức chào hàng cạnh tranh cũng tương tự được chia thành hai hình thức:

 • Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng
 • Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

– Đối với hình thức mua sắm trực tiếp thì việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1:  Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

– Và cuối cùng là đối với hình thức tự thực hiện lựa chọn nhà thầu được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng
 • Bước 2: Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thi

3. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

 • Hồ sơ mời thầu được phát hành theo thời gian quy định trong thông báo mời thầu nhưng bảo đảm không ngắn hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu;
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu;
 • Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu;
 • Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu;
 • Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;
 • Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;
 • Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu.

Lưu ý: Giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu; giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2% đến 3% giá hợp đồng.

Trên đây là quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 31/10/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *