Công bố danh mục đầu tư dự án công trình giao thông đường bộ

Danh mục dự án đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ là một thành phần quan trọng của quy trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống xã hội. Vậy quy trình lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Mời quý độc giả đón đọc trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Luật Đấu thầu năm 2013
 • Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

1. Căn cứ lập danh mục dự án

Theo Điều 6 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT việc xây dựng danh mục dự án để công bố căn cứ vào sự cần thiết phải đầu tư xây dựng và phù hợp với một trong các quyết định (nếu có) sau:

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trong đó có công trình dịch vụ chuyên ngành đường bộ cần thực hiện.

2. Hồ sơ trình danh mục dự án

Trách nhiệm lập danh mục dự án thuộc về Cơ quan quản lý đường bộ. Sau khi lập danh mục dự án, Cơ quan quản lý đường bộ sẽ trình Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo đó, hồ sơ trình danh mục dự án bao gồm các thành phần sau:

– Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt danh mục dự án;

– Nội dung danh mục dự án bao gồm:

 • Tên dự án;
 • Mục tiêu đầu tư;
 • Quy mô đầu tư;
 • Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1);
 • Phương án huy động vốn;
 • Thời hạn, tiến độ đầu tư;
 • Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư;
 • Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất;
 • Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGTVT.

– Các văn bản có liên quan (nếu có).

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư).

3. Quy trình công bố danh mục dự án

Quy trình công bố danh mục dự án được quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT. Theo đó, cơ quan quản lý đường bộ đăng tải danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định tại các điểm i, điểm l khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu năm 2013 làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Nội dung công bố danh mục dự án bao gồm:

– Tên dự án; mục tiêu, quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ đầu tư; thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư; địa điểm thực hiện dự án; diện tích khu đất; hiện trạng khu đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;

– Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

– Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Cơ quan quản lý đường bộ;

– Các thông tin khác (nếu cần thiết).

4. Nộp hồ sơ đăng ký dự án

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư 01/2023/TT-BGTVT.

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: văn bản đăng ký thực hiện; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Sau khi hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Cơ quan quản lý đường bộ sẽ tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trên đây là những quy định pháp luật có liên quan về căn cứ lập, thực hiện phê duyệt dự án đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ. Quý độc giả có thắc mắc và nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 10/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *