YÊU CẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

Tài liệu, chứng cứ có vai trò quan trọng trong giải quyết vụ việc dân sự (VVDS). Hoạt động Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ĐS, đồng thời giúp quá trình giải quyết VVDS được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo sự thật khách quan. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về biện pháp này trong bài viết dưới đây nhé.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

1. TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ LÀ GÌ? 

  • Tài liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  • Điều 93 BLTTDS 2015 quy định: “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”.

2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

– Quy định về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ được quy định tại Điều 106 BLTTDS 2015.

– Thứ nhất, về căn cứ thực hiện biện pháp.

  • Về nguyên tắc, ĐS phải có nghĩa vụ, trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Tòa án có trách nhiệm xem xét mọi tình tiết của vụ án, căn cứ vào pháp luật để giải quyết yêu cầu của ĐS.  Tuy nhiên, trên thực tế quá trình thu thập chứng cứ của ĐS gặp phải nhiều khó khăn. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐS, BLTTDS 2015 quy định về quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ cho ĐS. 
  • Khoản 2 Điều 106 BLTTDS 2015 quy định: “Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn”. Như vậy, chứng cứ của VVDS có thể do các ĐS lưu giữ. Tuy nhiên, cũng có thể do cơ quan, tổ chức lưu giữ.
  • Để ĐS có thể thực hiện được nghĩa vụ cung cấp chứng cứ của họ, Tòa án và Viện kiểm sát có chứng cứ để giải quyết VVDS thì cơ quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ chứng cứ phải cung cấp cho ĐS, Tòa án hoặc Viện kiểm sát.

– Thứ hai, về chủ thể ra quyết định. Chủ thể có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ là Tòa án. Khi có yêu cầu của ĐS hoặc khi xét thấy cần thiết Tòa án sẽ ra quyết định.

– Thứ ba, về nội dung đơn. ĐS yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ phải làm đơn với nội dung theo khoản 2 Điều 106 BLTTDS như: ghi rõ vấn đề cần chứng minh; tài liệu, chứng cứ cần thu thập; lý do mình không tự thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần thu thập.

-Thứ tư, về thời hạn cung cấp tài liệu, chứng cứ.

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho ĐS trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
  • Trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho các chủ thể là người có yêu cầu.
  • Nếu cố tình không cung cấp chứng cứ cho ĐS, Tòa án, Viện kiểm sát khi được yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này theo quy định tại khoản 3 Điều 106 và Điều 495 BLTTDS.

Trên đây là những nội dung cần thiết về việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ trong tố tụng dân sự, WINLEGAL chia sẻ đến bạn đọc. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 17/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *