Tố tụng hành chính là gì?

Tố tụng hành chính là gì?

Muốn biết được một trình tự tố tụng hành chính  được diễn ra như thế nào thì trước tiên bạn cần phải nắm rõ về khái niệm của chúng. Trong bài viết này WINLEGAL sẽ cung cấp cho bạn những khái niệm về vụ án hành chính, quyết định và hành vi hành chính.

Những khải niệm liên quan

Tố tụng hành chính là toàn bộ hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước và tổ chức trong việc giải quyết vụ án hành chính cũng như trình tự do pháp luật quy định đối với việc khởi kiện, thụ lý, giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Vụ án hành chính là vụ án phát sinh tại Tòa hành chính có thẩm quyền do cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức khởi kiện ra trước Toàn án yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp của mình.

Xem thêm: Tố tụng trọng tài là gì?

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Tố tụng hành chính là gì?

Tố tụng hành chính là gì?

Phân biệt tố tụng hành chính và hoạt động hành chính 

Tố tụng hành chính khác với hoạt động hành chính. Tố tụng hành chính là hoạt động của tòa án nhân dân và các thẩm phán nhằm giải quyết các khiếu kiện của cá nhân, cơ quan nhà – nước, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động tố tụng tại tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính giúp cho phân biệt hình thức giải quyết khiếu kiện tại toà án với cách giải quyết khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước khác. (Xem thêm: Sự khác biệt giữa tố tụng trọng tài và tòa án nhân dân )

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *