CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN DO TÒA ÁN GIẢI QUYẾT

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng như sau: Vợ, chồng tự thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung hoặc vợ, chồng yêu cầu Tòa án giải quyết. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về quy định của pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Tòa án giải quyết trong bài viết dưới đây nhé.

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

2. CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN DO TÒA ÁN GIẢI QUYẾT

– Thứ nhất, về căn cứ.

 • Vợ chồng cùng nhau thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhưng không thỏa thuận được việc chia như thế nào thì yêu cầu Tòa án chia tài sản chung. Việc chia tài sản tại Tòa án dưới hình thức một bản án có hiệu lực pháp luật. 
 • Vợ chồng không thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản chung thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ yêu cầu của vợ chồng về việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để đưa ra quyết định. Việc đồng ý hoặc không đồng ý của Tòa án về việc chia tài sản được lập dưới hình thức một bản án có hiệu lực pháp luật.

– Thứ hai, về phương thức.

 • Khoản 3 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”. Tức là, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng phải xét đến một số yếu tố cụ thể theo khoản này. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Trong đó, bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
 • Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Tòa án giải quyết còn phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

– Thứ ba, về thời điểm có hiệu lực và chấm dứt hiệu lực.

 • Khoản 3 Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật”
 • Theo khoản 1 Điều 41 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, sau khi chia tài sản chung vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia và tài sản chung, tài sản riêng sẽ được xác định như quy định tại Điều 33, 49 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

– Thứ tư, về hậu quả pháp lý. Kể từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực, tức là kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, tài sản của vợ chồng được xác định như sau:

 • Tài sản chia cho ai thì thuộc sở hữu riêng của người đó. 
 • Hoa lợi, lợi tức của tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Phần còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
 • Quyền và nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng và người thứ ba trước thời điểm chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý.

– Thứ năm, về việc vô hiệu. Thông thường, việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu là thỏa thuận chia và việc thỏa thuận chia này thuộc các trường hợp tại Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nên bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

 • Cụ thể: (i) Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; (ii) Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Tòa án giải quyết bị tuyên vô hiệu trong trường hợp có kháng cáo cho rằng Tòa án giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như vậy là thuộc vào các trường hợp tại Điều 42 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Trên đây là những nội dung pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Tòa án giải quyết, WINLEGAL chia sẻ đến bạn đọc. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 19/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *