KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 trao cho bị hại quyền tự quyết định những vụ việc gây thiệt hại cho họ trong giới hạn mà cộng đồng xã hội có thể chấp nhận được, đồng thời quy định này cũng xuất phát từ việc bảo vệ bị hại khỏi những tổn thương có thể gây ra từ việc khởi tố vụ án hình sự. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại trong bài viết dưới đây.

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

2. KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

2.1. Các trường hợp được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại

-Theo khoản 1 Điều 155 BLTTHS, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của BLHS khi có yêu cầu. 

-Pháp luật cho phép người bị hại thể hiện ý chí của mình trong giải quyết các sự việc gây thiệt hại cho mình nhưng để đảm bảo trật tự, công bằng xã hội, nguyên tắc tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi và hậu quả mà mình gây ra. Do đó, các tiêu chí được áp dụng khi xây dựng quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại như sau: 

 • Thứ nhất, về loại tội. Những tội được quy định tại Điều 155 là các tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, trong đó chỉ có 2 trường hợp tội nghiêm trọng là khoản 1 Điều 141 về tội hiếp dâm và khoản 1 Điều 143 về tội cưỡng dâm. 
 • Thứ hai, về tính nguy hiểm cho xã hội. Những tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 155 có tính nguy hiểm cho xã hội không cao khi không có tình tiết tăng nặng mà chỉ có các tình tiết quy định tại khoản 1. Khách thể là những quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến bị hại như sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quyền sở hữu trí tuệ… 
 • Thứ ba, về hậu quả của hành vi phạm tội đối với bị hại. Hậu quả của các tội phạm trong quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại thường không nghiêm trọng. Đối tượng bị thiệt hại chủ yếu là cá nhân nhưng có thể là cơ quan, tổ chức trong trường hợp cơ quan, tổ chức là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp. 
 • Thứ tư, về tính bất lợi cho bị hại khi khởi tố vụ án hình sự liên quan tới bị hại. Việc khởi tố vụ án hình sự có thể làm tổn thương tâm lý hay những bất lợi nhất định cho bị hại, đặc biệt là khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội phạm hiếp dâm và cưỡng dâm. Do đó, bị hại được lựa chọn phương án giải quyết cho những việc gây thiệt hại cho mình.

2.2. Chủ thể có quyền yêu cầu khởi tố

 • Khoản 1 Điều 155 BLTTHS quy định bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 
 • Theo khoản 1 Điều 62 BLTTHS, bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. 
 • Về quyền yêu cầu khởi tố, trước hết phải đề cập tới bị hại vì bị hại là chủ thể trực tiếp bị thiệt hại nhưng trong trường hợp bị hại là người chưa đủ 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết là những người chưa đủ năng lực pháp luật hoặc mất năng lực pháp luật thì người đại diện của bị hại có quyền yêu cầu khởi tố. 
 • Đối với bị hại là cá nhân, BLTTHS không quy định cụ thể đại diện của bị hại là ai nhưng theo Bộ luật Dân sự 2015, đại diện của cá nhân có thể là đại diện theo ủy quyền hoặc theo đại diện pháp luật. Yêu cầu khởi tố của người đại diện của bị hại có giá trị tương đương với yêu cầu khởi tố của bị hại.

2.3. Nội dung và hình thức yêu cầu

 • Nội dung yêu cầu khởi tố là yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội, xử lý sự việc có dấu hiệu tội phạm. Nội dung yêu cầu khởi tố cũng có thể chứa đựng thông tin về tội phạm nên yêu cầu khởi tố có thể đồng thời là nguồn tin về tội phạm theo điểm d khoản 1 Điều 4 BLTTHS.
 • Căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án hình sự tại Điều 143 BLTTHS. Tuy nhiên, việc yêu cầu khởi tố chỉ là điều kiện để khởi tố vụ án hình sự nên nếu rơi vào các trường hợp tại Điều 157 BLTTHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự thì cho dù bị hại có yêu cầu cũng không được khởi tố vụ án hình sự. 
 • Hình thức yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là hình thức tài liệu phản ánh yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại, là một trong những tài liệu quan trọng. Hiện nay, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại hoặc người đại diện của bị hại thường thể hiện qua đơn yêu cầu hoặc trình bày trực tiếp và lập thành biên bản.

 

Trên đây là nội dung quy định của BLTTHS về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, WINLEGAL chia sẻ đến bạn đọc. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *