BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Việc đất đai ngày càng có giá thì vấn đề thu hồi đất, bồi thường cũng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Để khắc phục tình trạng này, Nhà nước đã thường xuyên rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Đất đai năm 2013.

1. THU HỒI ĐẤT LÀ GÌ?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại đất và quyền sử dụng đất đang có người sử dụng, trong những trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật đất đai. Các trường hợp bị thu hồi đất: (i) vì mục đích quốc phòng, an ninh; (ii) để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (iii) do vi phạm pháp luật về đất đai.

2. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ LÀ GÌ?

 • Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước phải bù đắp thiệt hại về đất và tài sản trên đất do thu hồi đất gây ra cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất”
 • Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển”.
 • Tái định cư chỉ đặt ra khi người sử dụng đất bị thu hồi đất ở, khi đó họ được Nhà nước thu xếp chỗ ở mới bằng việc tái định cư, có thể là bằng một diện tích đất ở mới hoặc nhà ở mới tại khu tái định cư hoặc bằng tiền để tự lo chỗ ở mới.

3. QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT

3.1. Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

 • Nhà nước thu hồi đất có thể vì nhiều lý do khác nhau nhưng chỉ trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất mới được bồi thường. 
 • Ngoài điều kiện trên, người sử dụng đất cần phải đáp ứng được những điều kiện do pháp luật quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013.

3.2. Các phương thức bồi thường

 • Thứ nhất, bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Tuy nhiên, phương thức này có vẻ không khả thi. Bởi lẽ, nếu nhà đầu tư lấy đất thuộc nhóm nông nghiệp nhưng địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp do đã thực hiện việc giao đất theo Luật đất đai trước đây thì không thể bồi thường bằng đất.
 • Thứ hai, nếu không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND Tỉnh quyết định tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất.
 • Thứ ba, bồi thường bằng nhà ở, đất ở tại khu tái định cư trong trường hợp thu hồi đất ở.
 • Bên cạnh đó, người sử dụng đất còn được Nhà nước hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình;… (Điều 83 Luật Đất đai 2013).

3.3. Các trường hợp không được bồi thường

– Thứ nhất, thu hồi đất mà không được bồi thường về đất trong các trường hợp như

 • Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật Đất đai 2013.
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý.
 • Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật Đất đai 2013.
 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thứ hai, thu hồi đất mà không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp như

 • Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.
 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Trên đây là nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, WINLEGAL chia sẻ đến bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 04/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *