Giải thể công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH một thành viên cần thực hiện như thế nào? Chúng tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và phải đợi trong bao lâu?

Cơ sở pháp lý giải thể công ty TNHH một thành viên

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Các trường hợp công tyTNHH một thành viên phải giải thể

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH;(Xem thêm: Quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp )
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Theo đó, các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:
 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thành lập;
 • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Điều kiện giải thể công ty

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH (có thể tự nguyện hoặc bắt buộc từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền) khi đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài. Nếu doanh nghiệp không bảo đảm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì không được phép chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể doanh nghiệp, mà phải thực hiện theo thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Một số vấn đề phát sinh thường gặp khi công ty tiến hành thủ tục giải thể là: Công ty dự kiến sẽ thanh toán hết nợ, nên tiến hành thủ tục giải thể, nhưng sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản thì mới thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, trong trường hợp này cũng như trường hợp khác, các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn bản chấp nhận cho doanh nghiệp giải thể.

Hồ sơ thực hiện giải thể công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thông báo giải thể công ty TNHH một thành viên

Khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thông báo giải thể công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Thông báo về giải thể công ty TNHH một thành viên theo Mẫu Phụ lục II–22 (ban hành kèm theoThông tư số 01/2021-/TT-BKHĐT) (bản chính);
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH về việc giải thể doanh nghiệp (bản chính);
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có) (bản chính).

Hồ sơ đăng ký giải thể công ty TNHH một thành viên

 • Căn cứ tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020và Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên bao gồm:
 • Thông báo về giải thể công ty TNHH một thành viên theo Mẫu Phụ lục II-22 (ban hành kèm theoThông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) ( bản chính);(Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh )
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty TNHH một thành viên; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên (nếu có) (bản chính);(Xem thêm: Giải thể công ty TNHH hai thành viên )
 • Văn bản uỷ quyền cho người được đại diện theo uỷ quyền (bản chính);
 • Giấy tờ pháp lý nhân thân của người được đại diện theo uỷ quyền (bản sao).

Hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

Trường hợp công ty TNHH một thành viên có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cần phải chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu Phụ lục II-20 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) (bản chính);(Xem thêm: Bí kíp thành lập công ty giải trí )
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thủ tục giải thể công ty

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *