Điều kiện cần có đối với giảng viên giảng dạy về đấu thầu

Để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng, có đủ năng lực phẩm chất chuyên môn trong lĩnh vực đấu thầu thì ngay từ đội ngũ giảng viên đã phải là những cá nhân xuất sắc, có chứng chỉ hành nghề, có chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy, đáp ứng các điều kiện cần có theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Vậy pháp luật quy định như thế nào về yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực đấu thầu? Trong phạm vi bài viết dưới đây, WINLEGAL sẽ cung cấp thông tin cho bạn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ    

  • Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
  • Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

1. Điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu

Theo Điều 109 Nghị định 63/2014/NĐ-CP điều kiện đối với giảng viên giảng dạy về đấu thầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành pháp luật, kỹ thuật, kinh tế;

– Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục;

– Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

– Hoàn thành các khóa bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

2. Công tác thẩm định, công nhận đối với giảng viên về đấu thầu

– Cá nhân đáp ứng các điều kiện trên lập hồ sơ đăng ký giảng viên về đấu thầu gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của giảng viên về đấu thầu.

– Giảng viên về đấu thầu được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 109 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP sẽ được công nhận là giảng viên về đấu thầu và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Trách nhiệm của giảng viên về đấu thầu

Theo Điều 19 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT  quy định về trách nhiệm đối với giảng viên về đấu thầu bao gồm:

– Giảng dạy theo đúng chương trình khung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định;

– Cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật trong trường hợp có chính sách mới;

– Định kỳ hàng năm báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình hoạt động giảng dạy về đấu thầu của mình.

4. Trường hợp giảng viên bị xóa tên khỏi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Giảng viên về đấu thầu sẽ bị xóa tên khỏi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi vi phạm một trong các quy định tại khoản 5 Điều 110 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Không giảng dạy theo đúng chương trình khung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định;

– Không thường xuyên cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật trong trường hợp có chính sách mới;

– Không báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình hoạt động giảng dạy về đấu thầu của mình.

Trên đây là những quy định pháp luật có liên quan về điều kiện cần có đối với giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực đấu thầu. Mọi thông tin chi tiết và nhu cầu cần tư vấn quý độc giả xin vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 04/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *