THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trong hoạt động thương mại không thể tránh khỏi việc các bên xảy ra tranh chấp. Ngoài việc giải quyết các tranh chấp đó tại tòa án, các bên có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Vậy thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại sẽ như thế nào. Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giải đáp vấn đề trên. 

1.Căn cứ pháp lý

  • Luật thương mại 2005
  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Luật trọng tài thương mại 2010

2.Trọng tài thương mại là gì?

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại.

3.Nguyên tắc thỏa thuận trọng tài thương mại

– Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

– Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

-Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4.Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài

Trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu tranh chấp đó có đủ 3 căn cứ sau đây:

Thứ nhất, căn cứ vào lĩnh vực: Tranh chấp giữa các bên phải phát sinh từ lĩnh vực thương mại.

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật thương mại 2005 thì Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Thứ hai căn cứ vào chủ thể: tranh chấp giữa các bên phải có ít nhất một bên hoạt động thương mại. Bên còn lại có thể là chủ thể kinh doanh không phải là thương nhân hoặc người tiêu dùng

Thứ ba căn cứ vào thỏa thuận: 

-Các bên phải có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

-Thỏa thuận không rơi vào thỏa thuận trọng tài vô hiệu điều 18 Luật trọng tài thương mại

-Không rơi vào thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

5.Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

5.1. Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

Căn cứ vào Điều 30, Điều 32 và Điều 33 luật trọng tài thương mại 2010

– Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

– Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

+ Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

+ Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;

+ Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;

+ Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;

+ Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

– Thông báo đơn khởi kiện: nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác thì :

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của luật trọng tài thương mại 2010.

– Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài: trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5.2. Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

– Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo thì:

Bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.

– Nội dung của bản tự bảo vệ gồm có:

+ Ngày, tháng, năm làm bản tự bảo vệ;

+ Tên và địa chỉ của bị đơn;

+ Cơ sở và chứng cứ tự bảo vệ, nếu có;

+ Tên và địa chỉ của người được bị đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

–  Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo thì:

Bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên

5.3. Thành lập Hội đồng trọng tài 

– Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.

– Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

5.4. Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

– Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

– Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

5.5. Hoà giải

– Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. 

– Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên.

– Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

5.6. Hội đồng trọng tài ra phán quyết

– Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

– Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

5.7 Thi hành phán quyết của trọng tài 

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *