Hoạt động thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Hoạt động thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang ngày càng mở rộng và có xu hướng đi lên cùng với đó là những thắc mắc vô hình của các chủ doanh nghiệp.  Cùng tìm hiểu kỹ hơn về loại hình doanh nghiệp này nhé.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được hiểu như thế nào?

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp phải có ít nhất một chủ thể nước ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp, chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có thể có 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh. Được hiểu là do chính nhà đầu tư nước ngoài thành lập thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc mua cổ phần, sáp nhập …

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
  • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư:

– Giấy đề nghị được cấp giấy phép đầu tư.

– Đề xuất về dự án đầu tư.

– Các tài liệu xác liệu khác như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước kèm theo các tài liệu xác minh tư cách pháp nhân có các nhận của lãnh sự.

– Một số tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư.

– Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng đất thuê ở Việt Nam phải chuẩn bị đề xuất nhu cầu về sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

Để thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sau khi xin được giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp cần phải soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm:

– Giấy phép đầu tư.

– Giấy đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty có yếu tố nước ngoài.

– Điều lệ công ty có yếu tố nước ngoài.

– Danh sách các cổ đông hoặc thành viên của công ty có yếu tố nước ngoài.

– Trường hợp cá nhân thì cần chuẩn bị : bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân .

– Trường hợp tổ chức thì cần chuẩn bị thêm giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập.

Cá nhân, tổ chức có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong các công ty Việt Nam và các bên thỏa thuận để tham gia quản lý công ty.

Hồ sơ đăng ký góp vốn gồm:

– Giấy đăng ký được góp vốn vào công ty của Việt Nam.

– Thông tin về chủ đầu tư ngoại quốc, có xác minh tư cách hợp pháp.

– Một số tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư đến từ nước ngoài.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *