Các trường hợp thông báo lên cơ quan thế lúc đổi thay đăng ký kinh doanh

Các trường hợp thông báo lên cơ quan thế lúc đổi thay đăng ký kinh doanh

Đổi thay đăng ký kinh doanh là thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới đã được doanh nghiệp thông qua. Phòng ĐKKD sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi thay đổi thủ tục được hoàn thành.

Căn cứ Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về giấy tờ đăng ký thuế như sau

Điều 10. Địa điểm nộp và giấy tờ đổi thay thông báo đăng ký thuế

Địa điểm nộp và giấy tờ thay đổi thông báo đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và những quy định sau:

  1. Thay đổi thông báo đăng ký thuế nhưng không khiến đổi thay cơ thuế quan quản lý trực tiếp

a) Người nộp thuế theo quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp giấy tờ đến cơ thuế quan quản lý trực tiếp như sau:

a.1) Hồ sơ thay đổi thông báo đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại Điểm a, b, c, đ, h, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế chiếc 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp giả dụ thông tin trên những Giấy tờ này mang thay đổi.

a.2) Hồ sơ đổi thay thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành tất nhiên Thông tư này.

a.3) Hồ sơ đổi thay thông tin đăng ký thuế của nhà cung cấp ở nước không tính quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hành theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

a.4) Hồ sơ đổi thay thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh, cá nhân marketing theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế chiếc số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Hồ sơ khai thuế theo quy định của luật pháp về quản lý thuế;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông báo trên Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh sở hữu thay đổi;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh quần chúng còn hiệu lực đối có cá nhân là người sở hữu quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối có cá nhân là người có quốc tịch nước bên cạnh và người sở hữu quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài ví như thông báo trên những Giấy tờ này với thay đổi.

b) Người nộp thuế Là nhà thầu, nhà đầu tư tham dự hiệp đồng dầu khí quy định tại Điểm h Điều 4 Thông tư này lúc chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế hoặc chuyển nhượng một phần lợi quyền tham dự hợp đồng dầu khí, nộp hồ sơ đổi thay thông tin đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi người điều hành đặt trụ sở.

Hồ sơ đổi thay thông tin đăng ký thuế, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

…”

Xem thêm: Thủ tục pháp lý chốt thuế chuyển trụ sở khác quận

Các trường hợp thông tin lên cơ quan thế khi đổi thay đăng ký kinh doanh

  • Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh làm thay đổi các nội dung đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp GCN ĐKDN mới, siêu thị gửi tờ khai điều chỉnh thông báo đăng ký thuế lên chi cục thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp Khai thuế môn bài một lần lúc người nộp thuế mới ra hoạt động buôn bán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động cung ứng kinh doanh.
  • Trường hợp người nộp thuế mới xây dựng thương hiệu cơ sở buôn bán nhưng chưa hoạt động cung ứng buôn bán thì nên khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối có người nộp thuế đang hoạt động marketing đã khai, nộp thuế môn bài thì không buộc phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho những năm tiếp theo ví như không đổi thay các yếu tố làm cho đổi thay về mức thuế môn bài cần nộp.
  • Trường hợp người nộp thuế sở hữu sự đổi thay những chi tiết tương tác đến căn cứ tính thuế làm đổi thay số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì cần nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm sở hữu sự thay đổi.
  • Trường hợp đổi thay những chi tiết trong hóa đơn Giá trị gia tăng: tên công ty, địa chỉ trụ sở… Doanh nghiệp không cần hủy những hóa đơn đang sử dụng, mà chỉ buộc phải khiến cho công văn thông báo lên Chi cục thuế và phòng ban ấn chỉ để cập nhật các thông tin mới về hóa đơn. Doanh nghiệp liên hệ mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đàm luận về việc khắc dấu mã số thuế mang thông báo mới đóng trên hóa đơn cũ.
  • Khi dùng hết các hóa đơn cũ, doanh nghiệp đặt in hóa đơn theo đúng nội đung đăng ký kinh doanh hiện tại.

Tham khảo thêm: Thủ tục khắc dấu pháp nhân Doanh nghiệp

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *