THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

Báo cáo tài chính và các loại báo cáo thuế là các thông tin luôn cần được cập nhật chính xác và nộp đúng thời gian theo quy định pháp luật. Vậy thời hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo thuế năm 2024 cụ thể ra sao? Mời quý độc giả đón đọc trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Luật kế toán 2015
 • Luật quản lý thuế 2019
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

I. Thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2024

STT Thời hạn nộp Doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý Doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng
1 20/01/2024   Tờ khai thuế GTGT T12/2023
      Tờ khai thuế TNCN T12/2023 (nếu có)
  30/01/2024 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2023  
    Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2023 (nếu có)  
    Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023 (nếu có)
    BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2023 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2023
    Nộp tiền thuế môn bài năm 2024 Nộp tiền thuế môn bài năm 2024
20/02/2024   Tờ khai thuế GTGT T1/2024
      Tờ khai thuế TNCN T1/2024 (nếu có)
20/03/2024   Tờ khai thuế GTGT T2/2024
      Tờ khai thuế TNCN T2/2024 (nếu có)
  30/03/2024 Quyết toán thuế TNDN năm 2023 Quyết toán thuế TNDN năm 2023
    Quyết toán thuế TNCN năm 2023 Quyết toán thuế TNCN năm 2023
    Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2023
20/4/2024   Tờ khai thuế GTGT T3/2024
      Tờ khai thuế TNCN T3/2024 (nếu có)
  30/4/2024 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2024  
    Tờ khai thuế TNCN Quý I/2024 (nếu có)  
    Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2024 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2024 (nếu có)
    BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2024 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2024
20/05/2024   Tờ khai thuế GTGT T4/2024
      Tờ khai thuế TNCN T4/2024 (nếu có)
20/06/2024   Tờ khai thuế GTGT T5/2024
      Tờ khai thuế TNCN T5/2024 (nếu có)
20/07/2024   Tờ khai thuế GTGT T6/2024
      Tờ khai thuế TNCN T6/2024 (nếu có)
  30/07/2024 Tờ khai thuế GTGT Quý II/2024  
    Tờ khai thuế TNCN Quý II/2024 (nếu có)  
    Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2024 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2024 (nếu có)
    BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2024 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2024
8 20/08/2024   Tờ khai thuế GTGT T7/2024
      Tờ khai thuế TNCN T7/2024 (nếu có)
9 20/09/2024   Tờ khai thuế GTGT T8/2024
      Tờ khai thuế TNCN T8/2024 (nếu có)
      Tờ khai thuế GTGT T9/2024
      Tờ khai thuế TNCN T9/2023 (nếu có)
10 30/10/2024 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2024  
    Tờ khai thuế TNCN Quý III/2024 (nếu có)  
    Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2024 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2024 (nếu có)
    BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2024 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2024
11 20/11/2014   Tờ khai thuế GTGT T10/2024
      Tờ khai thuế TNCN T10/2024 (nếu có)
12  20/12/2024   Tờ khai thuế GTGT T11/2024
      Tờ khai thuế TNCN T11/2024 (nếu có)

Lưu ý:

 • Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP  và  Thông tư 78/2021/TT-BTC thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự. (Theo điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

II. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định tại Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

Những công ty/doanh nghiệp thuộc Nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Đối với doanh nghiệp khác

Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2022.

Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Theo quy định trên, thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Thông thường, kỳ kế toán tính theo năm dương lịch, và kỳ năm dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

Như vậy, khi tính thời hạn 90 ngày sẽ phải tính từ ngày 31/12 (kể từ ngày kết thúc năm dương lịch) chứ không phải là tính từ ngày 01/01. Như vậy, thời hạn nộp BCTC sẽ là:

 • Nếu tháng 2 có 28 ngày, thời hạn nộp chậm nhất sẽ là ngày 30/03.
 • Nếu tháng 2 có 29 ngày, thời hạn nộp chậm nhất sẽ là ngày 29/03.

Trên đây là thông tin chi tiết ề thời hạn nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính năm 2024 đối với doanh nghiệp. Quý độc giả có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 3/1/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *