BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GIỮA CHA MẸ VÀ CON

Phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ trong xã hội. Do đó, Luật HN&GĐ 2014 đã đặc biệt chú ý đến nguyên tắc bảo vệ quyền phụ nữ. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về bảo vệ quyền phụ nữ trong chế định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con nhé.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

1. NGUYÊN TẮC BẢO VỆ PHỤ NỮ

Nguyên tắc bảo vệ phụ nữ là nguyên tắc cơ bản của Luật HN&GĐ. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình có thể được hiểu là những nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo quán triệt toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật HN&GĐ. Các quy tắc cơ bản này được quy định cụ thể tại Điều 2 Luật HN&GĐ 2014.

2. BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CHẾ ĐỊNH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GIỮA CHA MẸ VÀ CON

2.1. Trong việc xác định cha, mẹ, con

  • Điều 2 Luật HN&GĐ 2014 quy định: “Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ….giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ…”, Nhà nước và pháp luật đảm bảo người phụ nữ được thực hiện chức năng cao quý của mình. 
  • Khi người phụ nữ sinh con thì họ được xác định là mẹ của đứa trẻ, trừ trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Pháp luật hiện hành bảo vệ quyền của người mẹ khi người phụ nữ sinh con không phụ thuộc vào việc họ có đang tồn tại hôn nhân hay là mẹ đơn thân. 
  • Trường hợp người đàn ông là cha của đứa trẻ không tự nguyện nhận con hoặc đã chết, người mẹ có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha của con mình tại Điều 102 Luật HN&GĐ 2014. Quy định này góp phần đảm bảo quyền của người phụ nữ khi làm mẹ, đặc biệt là người phụ nữ đơn thân.

2.2. Trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

  • Với tư cách là mẹ, người phụ nữ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với con của mình mà không tổ chức, cá nhân nào có quyền ngăn cản. 
  • Những quyền này được quy định trong Mục 1 Chương V Luật HN&GĐ 2014 gồm các quyền như được yêu thương con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh (Điều 69), quyền đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự (Điều 73)…
  • Mặt khác, khi người mẹ ốm đau, già yếu có quyền được các con chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng (Điều 70, 71). Con cháu có nghĩa vụ tôn trọng các quyền nhân thân, quyền tài sản của mẹ, bà. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực của con, cháu đối với cha, mẹ, ông, bà mà phổ biến nạn nhân là người mẹ, người bà.

Trên đây là nội dung về nguyên tắc bảo vệ quyền phụ nữ trong chế định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, WINLEGAL chia sẻ đến bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 24/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *