ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ KHI CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG

Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự giải quyết vụ việc dân sự (VVDS) khi chưa có điều luật áp dụng là nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người được Hiến pháp và pháp luật công nhận. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về nguyên tắc này trong bài viết dưới đây nhé.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

1. NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ LÀ GÌ?

  • Nguyên tắc của pháp luật nói chung, của pháp luật dân sự nói riêng là những tư tưởng pháp lý chỉ đạo, định hướng buộc các chủ thể phải tuân theo trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật dân sự. 
  • Sự tồn tại của BLDS với các chế định cụ thể và các luật chuyên ngành đã ghi nhận sự tồn tại của các nguyên tắc pháp luật dân sự nói chung, các nguyên tắc của từng chế định trong BLDS và các nguyên tắc của luật chuyên ngành. Theo đó, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những tư tưởng pháp lý chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật dân sự và được ghi nhận trong các văn bản pháp luật dân sự. 
  • Các nguyên tắc của luật dân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng đúng luật dân sự, là cơ sở để áp dụng pháp luật trong những trường hợp các quan hệ xã hội chưa có sự điều chỉnh bằng pháp luật.

2. ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ KHI CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG

  • Các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 BLDS 2015 bao gồm: (i) Nguyên tắc bình đẳng; (ii) Nguyên tắc tự do tự nguyện, cam kết, thỏa thuận; (iii) Nguyên tắc thiện chí, trung thực; (iv) Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích hợp pháp của người khác; (v) Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự. 
  • So với BLDS 2005, những nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 3 BLDS 2015 có một số thay đổi nhất định về nội dung. Cụ thể, BLDS 2015 đã xóa bỏ tranh cãi về cách hiểu các nguyên tắc được quy định trong BLDS là áp dụng chỉ trong phạm vi Bộ luật hay sẽ được áp dụng cho toàn bộ hệ thống luật tư gồm các luật chuyên ngành khác. Có thể thấy, các nguyên tắc tuy được quy định trong BLDS nhưng là định hướng chung cho toàn bộ các văn bản pháp luật dân sự. 
  • Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định tại BLDS 2015 nhất quán hướng đến việc tạo hành lang pháp lý ghi nhận và bảo hộ tính chất bình đẳng, tự do, tự nguyện, thỏa thuận, cũng như tính chất tự chịu trách nhiệm đối với các quan hệ dân sự phát sinh trong đời sống xã hội.
  • Điều kiện để áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự trong việc giải quyết các VVDS bao gồm: (i) Quan hệ xã hội phát sinh thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự; (ii) Không có quy phạm trực tiếp điều chỉnh, không có tập quán được áp dụng, không thể áp dụng tương tự pháp luật; (iii) VVDS thuộc thẩm quyền giải quyết của các chủ thể có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung về việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự giải quyết VVDS khi chưa có luật áp dụng, WINLEGAL chia sẻ đến bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 26/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *