Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định pháp luật

Trong lĩnh vực đấu thầu, để có thể tham gia một gói thầu, các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước phải đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong luật đấu thầu. Vậy tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện nay ra sao? WINLEGAL sẽ trình bày với bạn trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

1. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Nhà thầu, nhà đầu tư có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp phép.

– Có chi tiết hạch toán tài chính độc lập, không phụ thuộc vào đơn vị, tổ chức khác.

– Những nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu không phải là đối tượng đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

– Các nhà thầu, nhà đầu tư này đã tiến hành đăng ký hoạt động trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

– Các nhà thầu, nhà đầu tư bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013, cụ thể:

  • Về phía nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.
  • Về phía nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

+ Chủ đầu tư, bên mời thầu;

+ Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

+ Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

– Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia gói thầu không thuộc diện đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

– Nhà thầu phải có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn

– Nhà thầu, nhà đầu tư phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

–  Cá nhân phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân

– Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật

– Có đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Cá nhân không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Cá nhân không thuộc đối tượng đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Các nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân hoặc là tổ chức có đầy đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu thì sẽ tham gia tiến hành dự thầu dưới dạng độc lập hoặc dưới dạng liên danh. Trong trường hợp mà nhà thầu hay nhà đầu tư tham dự thầu với hình thức liên danh thì sẽ phải lập văn bản thỏa thuận giữa các thành viên về việc tham dự gói thầu đó, trong đó lưu ý có nêu rõ quy định về trách nhiệm đối với thành viên đứng đầu của hình thức liên danh này cũng như nêu rõ về trách nhiệm chung hay là trách nhiệm riêng đối với mỗi thành viên trong gói thầu dưới hình thức liên danh đó.

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được chứng thực,…

Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây: Các tài liệu đối với từng thành viên trong liên danh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được chứng thực; Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên; Các tài liệu khác được quy định (nếu có),…

Trên đây là những thông tin cơ bản về tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định pháp luật. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ về:

 CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 13/10/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *