Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại Sở giao dịch hàng hóa

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ gúp các bạn hiểu rõ về thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

I. Cơ sở pháp lý

  • Quy chế của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

II. Nguyên tắc xử lý khiếu nại của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 

 Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ xử lý tranh chấp, khiếu nại của các thành viên dựa trên những nguyên tắc sau:

– Các thành viên phải gửi hồ sơ về các tranh chấp, khiếu nại tới sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và kèm theo các tài liệu chứng minh để được giải quyết khiếu nại, 

– Việc xử lý tranh chấp, khiếu nại, dựa trên các quy chế, quy định của và quy định pháp luật liên quan. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng để các thành viên chấp hành.

–  Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ xử lý mọi khiếu nại theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, phù hợp với lợi ích của các bên đồng thời cũng yêu cầu các bên tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

III. Hình thức và trình tự giải quyết khiếu nại

– Việc giải quyết các khiếu nại của thành viên liên quan đến sự cố trong giao dịch hàng hóa được thực hiện bằng văn bản. Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường phải được lập thành văn bản và có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của thành viên gửi cho sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo đường bưu điện.

Lưu ý: Sở giao dịch sẽ không giải quyết thông tin trao đổi bằng điện thoại, email, room hỗ trợ, những hình thức này chỉ phục vụ cho việc giải đáp thắc mắc và xử lý sự cố tức thời cần giải quyết ngay. 

– Trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi xảy ra sự cố, thành viên phải tập hợp những thiệt hại, kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có) để gửi cho Khối Quản lý Thành viên. Thông tin về thiệt hại (nếu có) gửi trong thời hạn nêu trên sẽ được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  xem xét giải quyết.

– Các khiếu nại của thành viên đều được xem xét xử lý theo trình tự, thủ tục do sở giao dịch hàng hóa Việt Nam quy định như sau:

Bước 1: MXV tiếp nhận khiếu nại của thành viên.

Bước 2: Phân tích khiếu nại có/chưa thể giải quyết ngay.

Bước 3: Nếu có thể giải quyết ngay, Ban Giám đốc sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ đưa ra các chỉ đạo, phương án hợp lý. Nếu không đồng ý về khiếu nại, sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ trả lời thành viên về phương án khắc phục sự cố khiếu nại.

Bước 4: Xử lý khiếu nại

Bước 5: Kết thúc và lưu hồ sơ.

IV. Hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp tại MXV

– Việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên thị trường liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa được sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thực hiện theo phương thức hòa giải. 

– Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  từ chối hòa giải khi:

+ (i) tranh chấp không thuộc phạm vi giải quyết; 

+ (ii) tranh chấp giữa các thành viên là không hòa giải được.

– Trong quá trình giải quyết tranh chấp, sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tranh chấp. Đây sẽ là căn cứ để sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  đưa ra quyết định cuối cùng.

– Các bên tranh chấp thực hiện hòa giải thông qua Hội đồng hòa giải do sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thành lập. Trình tự thực hiện hòa giải theo quy định của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

V. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các thành viên tham gia có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Các bên có quyền và nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia hòa giải tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

– Các bên có quyền tự bảo vệ hoặc cử người làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Các bên có nghĩa vụ cung cấp tài liệu để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho yêu cầu của mình.

– Các bên được công khai sao chụp thông tin, tài liệu do một bên tranh chấp xuất trình hoặc do sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  thu thập.

– Sau khi sở giao dịch hàng hóa Việt Nam  đưa ra quyết định cuối cùng về phương án giải quyết tranh chấp, các bên có nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ quyết định mà sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã đưa ra.

Trên đây giải đáp về vấn đề thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 21/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *