CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG THEO INCOTERMS

Hiện nay việc giao thương giữa các nước đang rất phát triển. Để thuận tiện cho các bên, các bên thường áp dụng bộ quy tắc INCOTERMS và mới nhất là INCOTERMS 2020.

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ làm rõ các hình thức giao hàng theo INCOTERMS 2020.

1.Cơ sở pháp lý

 • Incoterms 2020

2.INCOTERMS là gì?

Incoterms là 1 bộ quy tắc gồm các điều kiện thương mại được viết tắt bằng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa. Incoterms chủ yếu mô tả:

Nghĩa vụ: Người bán phải, người mua phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nào. Ví dụ: ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển hàng hóa hay mua bảo hiểm, ai sẽ thông quan xuất khẩu,..

Rủi ro: Khi nào và tại địa điểm nào thì người bán chuyên rủi ro với hàng hóa sang cho người mua.

Chi phí: Bên nào phải trả các chi phí nào, ví dụ chi phí vận tải quốc tế, chi phí đóng gói hàng hóa, bốc dỡ hàng,…

Các điều kiện Incoterms mô tả sự phân chia các phần trên bằng 10 tiểu mục được đánh số bằng chữ cái A, B và số từ 1 đến 10. Các mục A mô tả nghĩa vụ, rủi ro và chi phí người bán chịu, các mục B mô tả nghĩa vụ, rủi ro và chi phí người mua chịu.

3.Điều kiện giao hàng theo INCOTERMS 2020

NHÓM I: CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRONG MỌI PHƯƠNG THỨC HOẶC ĐA PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

 1. EXW – GIAO TẠI XƯỞNG
Định nghĩa Là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền kiểm soát hay định đoạt của người mua tại một địa điểm đã được chỉ định (nhà máy, nhà kho, xưởng…).
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Lúc giao hàng, người bán không có nghĩa vụ bốc xếp hàng hóa lên phương tiện và không cần làm thủ tục hải quan.
Phương thức vận tải Được áp dụng với mọi phương thức vận tải. Điều kiện này, phù hợp với điều kiện thương mại nội địa.
Lưu ý dành cho người mua Đây là điều kiện incoterms quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán. 
Nơi giao hàng và địa điểm giao hàng Các bên nên thống nhất với nhau địa điểm nhận hàng. Điều này giúp cho thuận lợi về địa điểm và thời gian. Nếu hai bên  không có sự thỏa thuận, thì bên mua có thể chọn địa điểm phù hợp với mình. Thông thường, địa điểm giao hàng là địa điểm chỉ định.
 1. FCA – GIAO HÀNG CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ
Định nghĩa   FCA có nghĩa là người bán hàng giao cho người mua hàng theo 2 cách sau: Hàng hóa được giao khi định đoạt dưới quyền định đoạt của người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định và hoàn thành xếp hàng lên phương tiện rồi đem đến địa chỉ định và dỡ hàng xuống. Hàng hóa được xem là hoàn tất khi chúng được xếp lên phương tiện vận tải do ở địa điểm điểm chỉ định theo người mua sắp xếp.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Dù bất cứ địa điểm nào thì địa điểm giao hàng sẽ là nơi rủi ro được chuyển giao bên mua và kể từ đó là mọi chi phí đều do người mua chịu trách nhiệm.
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Vận đơn trong mua bán với FCA FCA (2020) lần đầu tiên quy định nếu hai bên đã thỏa thuận với nhau trong hợp đồng, người bán phải chỉ định người vận tải phát hành vận đơn có dấu “On board” cho người bán.
Nghĩa vụ thông quan FCA sẽ yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 1. CPT – CƯỚC PHÍ TRẢ TỚI
Định nghĩa 2020  Nghĩa là người bán giao cho người mua và chuyển giao về rủi ro hàng hóa cho người mua khi: Hàng hóa sẽ được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán hàng. Người bán sẽ giao lô hàng đã được giao để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Lúc hàng hóa được giao cho người mua thì người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến tay người mua trong trạng thái tốt và đầy đủ. Do vậy, rủi ro sẽ chuyển từ người bán qua cho người mua khi giao cho người chuyên chở.
Chi phí dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm cả hai bên đã thỏa thuận.
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định.
 1. CIP – CƯỚC PHÍ VÀ BẢO HIỂM TRẢ TỚI
Định nghĩa  2020  Là người bán giao cho người mua và bàn giao rui ro cho bên mua khi: Người bán giao cho người chuyên chở. Người bán sẽ giao lô hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Khi hàng hóa được giao cho người mua và người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến người mua trong tình trạng thái tốt và đầy đủ. Do vậy, rủi ro chuyển từ người bán qua cho người mua ngay chỗ giao cho người chuyên chở.
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm được cả hai bên thỏa thuận.
Bảo hiểm hàng hóa Người bán sẽ là người thực hiện mua hàng hóa.
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định.
 1. DAP – GIAO HÀNG TẠI NƠI ĐẾN
Định nghĩa 2020  Có nghĩa là người bán giao cho người mua và chuyển rủi ro về hàng hóa cho người mua ở tại phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ ở địa điểm chỉ định.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Người bán sẽ chịu rủi ro đến địa điểm đã được chỉ định trước đó. Từ đây, tại điểm giao hàng sẽ chuyển giao rủi ro cho bên người mua.
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm được cả hai bên thỏa thuận.
Chi phí phát sinh Trước khi giao hàng, mọi trách nhiệm thuộc về bên bán. 
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ giống địa điểm chỉ định.
 1. DPU – GIAO HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM DỠ HÀNG
Định nghĩa 2020  Là người bán giao cho người mua và chuyển giao rủi ro cho bên mua khi hàng hóa được dỡ xuống từ vận tải chở đến và thuộc quyền định đoạt của người mua tại điểm chỉ định.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Người bán sẽ chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng cho đến lúc hàng đến nơi chỉ định và dỡ xuống. 
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm được cả hai bên thỏa thuận.
Chi phí phát sinh Trước khi giao hàng, mọi trách nhiệm thuộc về bên bán. 
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ giống địa điểm chỉ định.
 1. DDP – GIAO HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN NHẬP KHẨU
Định nghĩa 2020  Có nghĩa là người bán giao cho người mua và hoàn thành thủ tục nhập khẩu và hàng hóa ở tại phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Người bán sẽ chịu rủi ro đến địa điểm đã được chỉ định trước đó. Từ đây, tại điểm giao hàng sẽ chuyển giao rủi ro cho bên người mua.
Chi phí phát sinh Trước khi giao hàng, mọi trách nhiệm thuộc về bên bán. 
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ giống địa điểm chỉ định.
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm được cả hai bên thỏa thuận.

NHÓM II:  CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRONG VẬN TẢI BIỂN VÀ THỦY NỘI ĐỊA

 1. FAS – GIAO DỌC MẠN TÀU
Định nghĩa  2020  Có nghĩa là người bán giao hàng cho bên mua: Hàng hóa được đặt dọc theo mạn tàu được chỉ định bởi người mua. Người bán sẽ giao lô hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Rủi ro về mất mát và hư hỏng của hàng hóa sẽ được chuyển giao ngay khi đặt dọc theo mạn tàu. Từ đó, người mua sẽ chịu tất cả các chi phí từ thời điểm này.
Phương thức vận tải Điều kiện này chỉ áp dụng cho phương thức vận tải biển.
Nghĩa vụ thông quan Người bán sẽ thực hiện thủ tục xuất khẩu
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 1. FOB – GIAO HÀNG TRÊN TÀU
Định nghĩa 2020  Có nghĩa là người bán giao cho người mua: Hàng hóa được người mua chỉ định và hàng được đặt trên boong tàu. Người bán sẽ mua lô hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Hàng hóa được chuyển giao mất mát hay hư hỏng khi được đặt trên boong tàu. Và sau đó người mua sẽ chịu mọi chi phí từ thời điểm này.
Nghĩa vụ thông quan Người bán sẽ thực hiện thủ tục xuất khẩu
Phương thức vận tải Sử dụng cho vận tải đường biển
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 1. CFR – TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ
Định nghĩa 2020  Có nghĩa là người bán giao cho người mua: Hàng hóa được người mua chỉ định hàng được đặt trên boong tàu. Người bán sẽ giao lô hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Hàng hóa được chuyển giao mất mát hay hư hỏng khi được đặt trên boong tàu. Và sau đó người mua sẽ chịu mọi chi phí từ thời điểm này. Lúc này người bán đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn trách nhiệm.
Bảo hiểm hàng hóa Người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa. Người mua sẽ phải thực hiện mua bảo hiểm cho lô hàng của mình
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến cảng đến được cả hai bên thỏa thuận.
Phương thức vận tải Sử dụng cho vận tải đường biển
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định.
 1. CIF – TIỀN HÀNG, PHÍ BẢO HIỂM VÀ CƯỚC PHÍ
Định nghĩa 2020  Có nghĩa là người bán giao cho người mua: Hàng hóa được người mua chỉ định và hàng được đặt trên boong tàu. Người bán sẽ mua lô hàng đã được giao để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Hàng hóa được chuyển giao mất mát hay hư hỏng khi được đặt trên boong tàu. Và sau đó người mua sẽ chịu mọi chi phí từ thời điểm này. Lúc này người bán đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn trách nhiệm.
Bảo hiểm hàng hóa Người bán sẽ có trách nhiệm mua hàng hóa.
Dỡ hàng tại điểm đến Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến cảng đến được cả hai bên thỏa thuận.
Phương thức vận tải Sử dụng cho vận tải đường biển
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định.

Trên đây là những giải đáp về vấn đề các điều kiện giao hàng theo INCOTERMS 2020. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *