Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Muốn chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mà các nhà đầu tư đặt ra. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để nắm rõ thủ tục nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Điều kiện thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc là cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc là chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư cần phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;(Xem thêm: Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài )
 • Các nhà đầu tư phải có tài khoản vốn theo đúng quy định tại Điều 63 của Luật đầu tư;
 • Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm đối với vấn đề chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, đảm bảo đúng mục đích, đúng thời hạn, đồng thời tuân thủ các quy định của hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng dầu khí, …;
 • Nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;
 • Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoàithông qua các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định tại Điều 21 của Nghị định này.

Hồ sơ thực hiện chuyển vốn đầu tư

 • Đơn đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(bản sao được chứng thực);(Xem thêm: Cách thức điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài )
 • Giấy phép đầu tư ra nước ngoàido cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Bản sao được chứng thực);
 • Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc);
 • Văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư (ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt (nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài).

Thủ tục thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

 • Bước 1:Doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài lập hồ sơ đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 2:Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét thẩm định hồ sơ;
 • Bước 3:Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân hàng được phép.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *