Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

Quy định về hợp đồng lao động

Như chúng ta đã biết, hợp đồng lao động là cơ sở để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Từ các điều khoản về lương thưởng đến điều kiện làm việc, hợp đồng lao động tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện công bằng cho mọi bên tham gia vào quan hệ lao động. Qua bài viết dưới đây, Winlegal xin gửi đến bạn đọc những Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

I. Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ Điều 13 Luật lao động, hợp đồng lao động được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Quy định về hợp đồng lao động
Quy định về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được ký vào thời điểm trước khi người lao động được nhận vào làm việc.

II. Những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động

Trong hợp đồng lao động gồm những điều khoản mà 2 bên thỏa thuận với nhau. Trong đó, gồm 2 loại điều khoản là điều khoản cần thiết và điều khoản tùy nghi. Điều khoản cần thiết là những nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng. Điều khoản tùy nghi là những điều khoản có thể có hoặc không.

Những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động gồm:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Quy định về hợp đồng lao động
Quy định về hợp đồng lao động

III. Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không?

Tại khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 có đề cập rõ ràng vấn đề này như sau:

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, trước khi người lao động vào làm việc thì bắt buộc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Đồng thời, Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về hình thức của hợp đồng lao động như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Quy định về hợp đồng lao động
Quy định về hợp đồng lao động

Như vậy, người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói nếu hợp đồng đó có thời hạn dưới 1 tháng. Trừ các trường hợp sau đây dù dưới 1 tháng vẫn phải giao kết hợp đồng bằng văn bản, cụ thể:

– Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động (khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019)

– Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó (điểm a khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động 2019)

– Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình (khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019)

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên: Thảo Hương

Ngày xuất bản: 14/06/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *