QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT QUY HOẠCH

I ĐẤT THUỘC DIỆN QUY HOẠCH LÀ GÌ?

Đất quy hoạch chính là đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương, của nhà nước, được phân chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định và được phân theo mục đích sử dụng đất. Ví dụ: đất quy hoạch xây dựng khu dân cư, đất để phát triển kinh tế – xã hội, đất để phục vụ giao thông, đất để bảo vệ quốc phòng an ninh,… Việc quy hoạch đất được đặt ra để sử dụng có hiệu quả, từ đó dẫn đến mục đích phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Quy hoạch đất được xem là cơ sở để Nhà nước giao đất cho người dân, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện nghĩa vụ đền bù chi phí đất thu hồi cho người dân.

II LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐẤT THUỘC DIỆN QUY HOẠCH

Để biết đất đang sở hữu có thuộc diện quy hoạch hay không, chủ sở hữu phải kiểm tra bằng những cách sau:

  • Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại UBND huyện, xã.
  • Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện.
  • Hỏi ý kiến của công chức địa chính cấp xã hoặc người dân xung quanh khu vực có thửa đất để biết thêm thông tin.
  • Đến văn phòng đăng ký đất đai để xin thông tin.

III ĐẤT QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC MUA BÁN KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 về sự việc đất thuộc diện quy hoạch thì có được bán hay không. Đối với vấn đề đó sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Không kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trong trường hợp này thì mặc dù đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền mở bán nhưng chưa tồn tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì hoàn toàn được quyền mua bán, chuyển nhượng cũng như tặng cho, chuyển đổi, thừa kế, thế chấp…

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực đất đã kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì nhưng vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng bị hạn chế một số quyền như: không được phép xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm… cho đến lúc có quyết định thu hồi đất của nhà nước hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.

Trong trường hợp, người sử dụng đất có yêu cầu cải tạo hay sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

IV THỜI HẠN THU HỒI ĐẤT QUY HOẠCH

Tại khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 có quy định cụ thể như sau: Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì phần diện tích đất đã được mở bán phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa tồn tại quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đã được điều chỉnh. Sau đó hủy bỏ và phải mở bán việc điều chỉnh. Đồng thời, hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh và kiểm soát hoặc có điều chỉnh và kiểm soát hoặc hủy bỏ nhưng không mở bán việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất nhưng vẫn tiếp nối thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế

V ĐẤT THUỘC DIỆN QUY HOẠCH SẼ ĐƯỢC ĐỀN BÙ NHƯ NÀO KHI THU HỒI

Theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng không phải là đất thuê và phải trả tiền thuê đất hàng năm, có:

–        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/hồng);

–        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở;

–        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;

–       Hoặc đã có đầy đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) theo quy định của Luật này mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai 2013.

–       Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người có đất nằm trong quy hoạch nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Winlegal. Hi vọng, những chia sẻ trên là có hữu ích đối với bạn. Nếu còn vướng mắc,chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ!

 

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP.  Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên: Thu Luyến

Ngày xuất bản: 10/11/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *