SỔ ĐỎ HỘ GIA ĐÌNH? ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ HỘ GIA ĐÌNH

I SỔ ĐỎ HỘ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Như tên gọi, sổ đỏ hộ gia đình chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho Hộ gia đình. Luật Đất đai năm 2013 quy định về Hộ gia đình (sử dụng đất) như sau:

“Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”

Từ khái niệm về hộ gia đình sử dụng đất; có thể nhận thấy rằng sổ đỏ hộ gia đình chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho chủ sử dụng đất là “Hộ gia đình”.

các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có quan hệ hôn nhân (vợ chồng), quan hệ huyết thống (cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ,…), quan hệ nuôi dưỡng (cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi).

– Đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

II SỔ ĐỎ HỘ GIA ĐÌNH AI ĐỨNG TÊN

Theo Điểm c Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định như sau:

“c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Như vậy, Sổ đỏ hộ gia đình sẽ ghi tên của chủ hộ gia đình hoặc người đại diện khác là thành viên của hộ gia đình nếu chủ hộ không có chung quyền sử dụng đất của hộ.

III ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ ĐỨNG TÊN HỘ GIA ĐÌNH

Ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình vào sổ hồng có hợp lý? - Tuổi Trẻ Online

Theo quy định tại Điều 100, 101 của Luật Đất đai 2013 đề cập các điều kiện để hộ gia đình được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như sau:

Thứ nhất, Hộ gia đình phải đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Bao gồm các trường hợp:

Trường hợp Hộ gia đình có một giấy tờ xác minh quyền sử dụng đất theo quy định;

Trường hợp Hộ gia đình không có giấy tờ xác minh quyền sử dụng đất. Trường hợp này bao gồm các hộ gia đình không có giấy tờ xác minh quyền sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất do đã có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp canh tác, sản xuất, nuôi trồng,…tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn; Hộ gia đình không có giấy tờ xác minh quyền sử dụng đất và không vi phạm quy định pháp luật về đất đai; Hộ gia đình sử dụng đất có vi phạm nhưng trước thời điểm 1/7/2014; Hộ gia đình được giao quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền

Thứ hai, Thỏa mãn điều kiện ghi tên hộ gia đình sử dụng đất

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về hộ gia đình sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, một người sẽ trở thành thành viên của hộ gia đình sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có quan hệ hôn nhân (vợ – chồng), quan hệ huyết thống (cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ,…), quan hệ nuôi dưỡng (cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi theo quy định).

Điều kiện 2: Đang sống chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất (thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất không có nguồn gốc do Nhà nước giao, cho thuê), nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng, nhận chuyển đổi, nhận tặng cho…).

Điều kiện 3: Có quyền sử dụng đất chung bằng các hình thức như được tặng cho, thừa kế chung hoặc góp tiền cùng nhận chuyển nhượng hoặc do các thành viên thỏa thuận hoặc cùng nhau tạo lập.

Trên đây là những chia sẻ về quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật lao động. Nếu quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên hệ theo hotline 0246.29.222/0976.718.066. Tại Công Ty Luật TNHH Winlegal có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích khác.

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên : Thu Luyến

Ngày xuất bản: 13/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *