GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) được coi là vấn đề trung tâm trong quan hệ lao động, là hành vi pháp lý làm phát sinh quan hệ lao động. Vậy giao kết HĐLĐ là gì? Quy định về giao kết HĐLĐ theo pháp luật như thế nào? Tất cả sẽ được WINLEGAL chia sẻ trong bài viết dưới đây.

1. KHÁI NIỆM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 • Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định: “HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”
 • Giao kết HĐLĐ có thể được hiểu là quá trình NLĐ và NSDLĐ đưa ra các điều khoản và cam kết thực hiện các điều khoản trong HĐLĐ. Giao kết HĐLĐ chính là hình thức pháp lý bày tỏ ý chí nhằm đi đến việc xác lập quan hệ lao động.

2. CHỦ THỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Chủ thể giao kết HĐLĐ bao gồm: NLĐ và NSDLĐ

 • Khoản 1 Điều 3 BLLĐ quy định: “NLĐ là người làm việc cho NSDLĐ theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của NSDLĐ”.
 • Khoản 2 Điều 3 BLLĐ quy định: “NSDLĐ là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng NLĐ làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp NSDLĐ là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”

– Điều kiện về NLĐ khi tiến hành giao kết HĐLĐ

 • Độ tuổi lao động tối thiểu của NLĐ là đủ 15 tuổi.
 • Phụ thuộc vào từng đối tượng lao động, từng độ tuổi lao động khác nhau thì pháp luật sẽ có những quy định riêng biệt về điều kiện giao kết HĐLĐ theo khoản 4 Điều 18 BLLĐ.
 • NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm nhằm giao kết HĐLĐ đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng theo khoản 2 Điều 18 BLLĐ.
 • Trong quan hệ lao động, NLĐ phải tự nguyện làm việc và công việc phải phù hợp với sức khỏe, năng lực chuyên môn.

– Điều kiện về NSDLĐ khi tiến hành giao kết HĐLĐ

 • NSDLĐ là người thuộc một trong các trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 18 BLLĐ.

3. NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 • Thứ nhất, nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Giao kết HĐLĐ là hình thức giao kết đặc thù khác biệt với các hình thức giao kết khác nên biểu hiện tự nguyện, bình đẳng, thiện chí ở đây chỉ mang tính tương đối chứ không hoàn toàn tuyệt đối.
 • Thứ hai, nguyên tắc tự do giao kết HĐLĐ nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Nội dung nguyên tắc biểu hiện ở việc các bên tham gia quan hệ lao động có quyền tự do giao kết HĐLĐ, tự do thỏa thuận về các điều khoản nội dung trong hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật, với thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. 

 4. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIAO KẾT

– Nội dung của HĐLĐ giao kết là toàn bộ những vấn đề được phản ánh trong hợp đồng, trong đó chứa đựng các quyền và nghĩa vụ do các bên đã thỏa thuận.

 • Về nguyên tắc, pháp luật chỉ quy định những điều khoản cơ bản, cốt lõi của hợp đồng mà các bên tham gia bắt buộc phải thương lượng, được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 21 BLLĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cần thiết của mỗi bên chủ thể. 
 • Bên cạnh những nội dung đó, các bên trong quan hệ lao động có thể tự do thỏa thuận về các nội dung khác mà không trái với pháp luật trong HĐLĐ của mình.

– Hình thức của HĐLĐ giao kết được BLLĐ 2019 quy định tại Điều 14 gồm: Bằng văn bản, bằng phương tiện điện tử và bằng lời nói. Việc lựa chọn hình thức của hợp đồng không do ý thức chủ quan của các bên mà phải tuân thủ quy định của pháp luật. 

5. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIAO KẾT

 • Khi giao kết HĐLĐ, tùy theo tính chất từng công việc, các bên tham gia sẽ lựa chọn một trong các loại HĐLĐ phù hợp.
 • Khoản 1 Điều 20 BLLĐ quy định các loại HĐLĐ gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn. HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

 

Trên đây là những thông tin mà WINLEGAL chia sẻ đến bạn những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về giao kết hợp đồng lao động. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn. Bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

 

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *