Hoạt động khai thác khoáng sản đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hoạt động khai thác khoáng sản đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 thì trước khi làm thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản hay bất cứ ngành gì, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của mình.

Thế nào là hoạt động khai thác khoáng sản?

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 Luật Khoáng sản thì khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản. Do vậy, hoạt động chế biến khoáng sản của công ty sau khi đã thu mua khoáng sản nguyên khai từ đơn vị khai thác khoáng sản để làm giàu, nâng cao hàm lượng không phải hoạt động khai thác khoáng sản.

Căn cứ pháp lý thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật khoáng sản năm 2010;
 • Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Điều kiện khai thác khoáng sản tại Việt Nam

Theo khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010, tổ chức, cá nhân được khai thác khoáng sản bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

Giấy phép để các nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản tại Việt Nam

 • Giấy yêu cầu được cấp giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản ở Việt Nam
 • Nội dung đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản photo có công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân cũng như tư cách cá nhân của chủ đầu tư ngoại quốc (ví dụ CMND, hộ chiếu, giấy đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đầu tư).
 • Văn bản chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư.
 • Các giấy tờ khác như hợp đồng kinh doanh, biên bản đề xuất việc sử dụng đất…
 • Hoặc chỉ cần ủy quyền cho công ty Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ này.

Thủ tục xin giấy phép đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị được cấp giấy phép mở công ty, đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
 • Văn bản điều lệ cụ thể của công ty.
 • Danh sách cùng với thông tin của các cổ đông sở hữu cổ phần, thành viên sở hữu phần vốn góp trong công ty.
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, tư cách cá nhân (CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước…).
 • Hoặc giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật soạn thảo, hoàn thành toàn bộ hồ sơ.

Thủ tục làm hồ sơ xin cấp giấy phép được khai thác khoáng sản. 

 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đồng ý cho khai thác khoáng sản với trữ lượng cụ thể.
 • Báo cáo về tác động với môi trường khi khai thác khoáng sản.
 • Bản cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.
 • Bản dự án khai thác và giấy phép đầu tư
 • Giấy phép mở công ty.
 • Giấy phép về khai thác khoáng sản thường có thời hạn tối đa 30 năm và có thể gia hạn nhưng thời gian tối đa là 20 năm.
 • Liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn về hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản

Quy trình thành lập công ty

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Theo đó, nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết:
 • Những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban quản lý.
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:
 • Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;
 • Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc chứng thực tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An.

Sau khi nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.(Tham khảo thêm: Công ty chuyển phát nhanh do nhà đầu tư nước ngoài thành lập)

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai, doanh nghiệp phải thông báo công khai thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể tự mình hoặc ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện khắc dấu và công bố sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm các tài liệu:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

 • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
 • Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật khoáng sản năm 2010;

Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục xin cấp phép

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ. Trong thời hạn tối đa 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy pháp khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *