Hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ

Công trình dịch vụ giao thông đường bộ thông suốt sẽ đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế. Hiện nay các hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình dịch vụ giao thông đường bộ được quy định vô cùng chặt chẽ và rõ ràng theo quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết dưới đây WINLEGAL sẽ cung cấp thông tin cho bạn về vấn đề này.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020

– Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày 07/3/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số Thông tư 01/2023/TT-BGTVT nhằm hướng dẫn về việc lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, cùng phương pháp và tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Thông tư này được ban hành nhằm tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án giao thông đường bộ. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước cần thực hiện, từ lập danh mục dự án cho đến đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất. Theo thông tư này, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải tuân thủ việc lập danh mục dự án theo quy định, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch thông tin. Đồng thời, phải sử dụng phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định để đảm bảo công bằng và đúng quy trình trong quá trình đấu thầu.

Hiện nay hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình dịch vụ giao thông đường bộ được chia thành hai trường hợp là áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

1. Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế

Theo Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT, các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế khi đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 15 Luật Đấu thầu năm 2013  sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 , cụ thể như sau:

– Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

– Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;

– Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế còn được áp dụng cho dự án đầu tư công trình có sử dụng đất, trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

– Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT. Cụ thể:

Cơ quan quản lý đường bộ ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT và giao Cơ quan quản lý đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT;

– Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Trên đây là các quy định pháp luật có liên quan về hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình dịch vụ giao thông đường bộ. Quý độc giả có thắc mắc và nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 10/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *