Gia hạn nợ là gì? Thủ tục gia hạn nợ với ngân hàng chính sách xã hội

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ thủ tục gia hạn nợ với ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý

  • Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2023 về Quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội.

II. Gia hạn nợ là gì?

Gia hạn nợ là việc ngân hàng cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn. Trong thời gian gia hạn nợ, khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay.

III. Đối tượng được gia hạn nợ

– Khách hàng vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội (sau đây gọi chung là khách hàng).

– Tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện cho vay và gia hạn nợ tại ngân hàng chính sách xã hội.

IV. Điều kiện gia hạn nợ

Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.

– Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan quy định tại Điều 6 Quyết định 54/QĐ-HĐQT này dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ theo thời hạn đã cam kết.

V. Nguyên nhân khách quan được xem xét gia hạn nợ

– Khách hàng không bị thiệt hại về vốn, tài sản nhưng gặp khó khăn về tài chính chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết do các nguyên nhân khách quan sau:

*Các loại thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; địch họa, hỏa hoạn; các dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

* Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng: không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật; khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Tác động của tình hình kinh tế – xã hội, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của khách hàng: mất việc làm, chưa có việc làm ổn định, chưa nhận được tiền công, tiền lương, tiền bán sản phẩm.

* Khách hàng là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình bị ốm đau, tai nạn.

– Khách hàng chưa thu hoạch được sản phẩm, thời gian thu hoạch sản phẩm bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm.

– Các nguyên nhân khác quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

VI.Thời gian gia hạn nợ

– Thời gian gia hạn nợ được tính từ ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.

– Khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Thời gian gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).

VI. Thủ tục gia hạn nợ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, tối đa 03 tháng và tối thiểu 05 ngày khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ sau để gia hạn nợ:

– Giấy đề nghị gia hạn nợ mẫu số 09A/TD đối với cho vay theo phương thức ủy thác và

– Mẫu mẫu số 09B/TD đối với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay trực tiếp

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Trước ngày đến hạn cuối cùng, tối đa 03 tháng và tối thiểu 05 ngày làm việc, do nguyên nhân quy định nêu trên (theo điều 6 Quyết định 54) dẫn đến chưa trả được nợ nợ và có nhu cầu gia hạn nợ, khách hàng lập .

Đối với khách hàng vay vốn theo phương thức ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, kiểm tra các thông tin và ký xác nhận trên Giấy đề nghị gia hạn nợ gửi tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp phường. Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp phường kiểm tra thực tế nguyên nhân chưa trả được nợ của khách hàng vay vốn. Ủy ban nhân dân cấp phường tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ ký xác nhận đề nghị gia hạn nợ/không gia hạn nợ.

Đối với khách hàng vay vốn trực tiếp, NHCSXH sẽ trực tiếp kiểm tra khách hàng vay vốn trước khi phê duyệt việc gia hạn nợ/không gia hạn nợ.

Trên đây là toàn bộ giải đáp về gia hạn nợ với ngân hàng chính sách xã hộitheo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: Ngày 29/03/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *