Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa

Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa

Là một trong những hoạt động trung gian thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa hẳn là khái niệm không còn xa lạ đối với các thương nhân. Như chúng ta đã biết, giao dịch qua trung gian trong hoạt động thương mại là phương thức giao dịch, trong đó, người mua và người bán không trực tiếp giao dịch với nhau mà thông qua một người thứ ba hoặc quan hệ của họ đc thiết lập trên cơ sở hỗ trợ của người thứ ba. Tương tự đối với ủy thác mua bán hàng hóa cũng vậy. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc những Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa.

I. Ủy thác mua bán hàng hóa là gì? Ủy thác có khác đại diện không?

Ủy thác hiểu đơn giản là giao phó cho người tin cậy làm thay mình một việc nào đó. Theo Điều 155 Luật thương mại, ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.

Đồng thời tại Điều 156 Luật Thương mại 2005, Điều 157 Luật Thương mại 2005 và Điều 158 Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

– Bên nhận ủy thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên ủy thác.

– Bên ủy thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao ủy thác.

– Hàng hoá ủy thác là tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được ủy thác mua bán.

Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa
Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa

Vậy thì ủy thác mua bán hàng hóa có khác đại diện không? Câu trả lời là CÓ. Nội dung của hoạt động ủy thác thường hẹp hơn so với nội dung của hoạt động đại diện cho thương nhân. Bên đại diện cho thương nhân có thể được bên giao đại diện ủy quyền thực hiện nhiều hành vi thương mại khác nhau, trong khi bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác giao phó mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể nào đó với bên thứ ba.

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác được quy định tại Điều 165 Luật thương mại, gồm:
– Thực hiện việc mua bán hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác
Nếu bên nhận ủy thác ký kết hợp đồng với khách hàng theo những điều kiện kém thuận lơi hơn so với các điều kiện bên úy thác đặt ra, thì phần thiệt bên nhận uỷ thác chịu
Nếu bên nhận ủy thác ký kết hợp đồng với khách hàng theo những điều kiện thuận lợi hơn so với các điều kiện bên ủy thác đặt ra, thì phần lợi dôi ra tự thoả thuận với nhau
– Thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác
– Thực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác phù hợp với thỏa thuận
– Bảo quản tài liệu, tài sản mà bên ủy thác giao cho bên nhận ủy thác
– Thanh toán tiền hàng (nếu được ủy thác bán); giao hàng (nếu được ủy thác mua)
– Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác
– Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm có một phần do lỗi của bên nhận ủy thác

Quyền của bên nhận ủy thác được quy định tại Điều Điều 164 Luật thương mại, gồm:
– Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác
– Nhận thù lao ủy thác và các chi phí hợp lý
– Không chịu trách nhiệm về hàng hóa đã bàn giao đúng thỏa thuận

Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa
Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa

III. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy thác

Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác được quy định tại Điều 163 Luật thương mại, gồm:

– Cung cấp thông tin, tài liệu, đưa ra các chỉ dẫn cần thiết cho việc thực hiện HĐ ủy thác
– Thanh toán thù lao và chi phí hợp lý
– Giao tiền, hàng theo thỏa thuận trong HĐ ủy thác
– Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm PL mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra

Quyền của bên nhận ủy thác được quy định tại Điều 162 Luật thương mại, gồm: 
– Yêu cầu bên nhận ủy thác thông báo về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác
– Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên: Thảo Hương

Ngày xuất bản: 30/05/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *