Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Để có thể tham gia đấu thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vậy điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định như thế nào trong luật đấu thầu mới? Trong phạm vi bài viết dưới đây, WINLEGAL sẽ cung cấp thông tin cho bạn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

1. Điều kiện phát hành hồ sơ đối với gói thầu

Theo Khoản 1 Điều 7 Luật đấu thầu năm 2013, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác
 • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định
 • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu
 • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung
 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Điều kiện phát hành hồ sơ đối với dự án

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất
 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
 • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định

3. Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đã quy định cụ thể về thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm:

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt

Cũng theo Điều 12 thông tư này, danh sách ngắn phải đáp ứng điều kiện sau: Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày danh sách ngắn được phê duyệt. Đính kèm quyết định phê duyệt danh sách ngắn trong quá trình đăng tải danh sách ngắn.

Trên đây là những quy định cơ bản của pháp luật về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Mọi thắc mắc quý độc giả vui lòng liên hệ về:

 CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 14/10/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *