CÁCH TỔNG MỨC DƯ NỢ HIỆN NAY

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách tính tổng mức dư nợ hiện nay theo quy định của pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý

  • Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

II. Tổng dư nợ là gì?

Dư nợ là nợ được phát sinh trong giao dịch tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Tổng dư nợ là toàn bộ số tiền mà người vay phải trả cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong giao dịch vay vốn trước đó.

Dư nợ giảm dần khi người vay thanh toán các khoản vay và dư nợ sẽ về 0 khi người vay trả hết khoản vay (tất toán khoản vay).

III. Cách tính dư nợ tín dụng hiện nay

Cách tính dư nợ sẽ được thống kế theo từng ngân hàng, từng khách hàng vay và cụ thể hơn là theo từng khoản vay. Cách tính dư nợ như sau:

Dư nợ tín dụng = Dư nợ giảm dần + Dư nợ ban đầu + Dư nợ cuối kỳ + Dư nợ quá hạn + Dư nợ thẻ tín dụng (nếu có).

Trong đó:

+ Dư nợ giảm dần là số tiền thực tế mà người vay còn nợ sau khi đã trừ đi phần gốc mà bạn phải trả trước đó.

+ Dư nợ ban đầu là số tiền mà ngân hàng cho vay tính tại thời điểm đầu tiên mà người vay nhận được số tiền vay đó.

+ Dư nợ cuối kỳ là tổng số tiền từ các giao dịch, các loại phí phát sinh và có thể bao gồm cả lãi của kỳ sao kê trước nếu kỳ trước không thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

+ Dư nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay khi đến hạn phải trả cho ngân hàng cả vốn và lãi nhưng bên vay không trả được vốn hoặc lãi đúng thời hạn.

Lưu ý: Nếu chỉ số dư nợ tín dụng bằng 0 tức là không có dư nợ. Tùy thuộc vào mỗi ngân hàng và hoàn cảnh, điều kiện nền kinh tế mà có các tỷ lệ tính dư nợ khác nhau.

IV. Một số câu hỏi liên quan

Câu 1: Dư nợ gốc quá hạn thì xử lý thế nào?

– Đối với số dư nợ gốc bị chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2016/TT-NHNN:

Tổ chức tín dụng chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thông báo cho khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.

– Đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi tổ chức tín dụng chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 39/2016/TT-NHNN:

Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm quy định trong thỏa thuận cho vay và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay. Khi thực hiện chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo thỏa thuận trong thỏa thuận cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn.

Câu 2: Cách tanh toán dư nợ gồm những cách nào?

Hiện nay, có bốn cách thanh toán dư nợ tín dụng:

Cách 1: Bạn có thể thanh toán trực tiếp toàn bộ dư nợ cho ngân hàng bằng tiền mặt. Khi đến điểm giao dịch, nhân viên sẽ giúp bạn làm mọi thủ tục, việc của bạn chỉ là đăng ký và thao tác đúng theo hướng dẫn.

Cách 2: Người vay có thể gửi séc có chữ ký hoặc ủy nhiệm chi có chữ ký của chủ sở hữu đến ngân hàng yêu cầu thanh toán số dư nợ. Tuy nhiên hình thức này hiện nay chưa phổ biến lắm ở Việt Nam nên nhiều người khi thanh toán cũng không rõ lắm.

Cách 3: Đối với loại dư nợ tín dụng, bạn có thể đăng ký trích nợ tự động. Tức là khi bạn sử dụng thẻ để phát sinh dư nợ, ngân hàng chủ động chuyển số dư nợ từ tài khoản séc của bạn sang tài khoản tín dụng để được hoàn lại tiền.

Cách 4: Chuyển khoản để thanh toán. Đây được coi là cách thanh toán dễ dàng và nhanh chóng nhất. Bạn có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên điện thoại di động của mình hoặc bạn có thể thực hiện việc này tại máy ATM hoặc quầy dịch vụ ngân hàng.

Trên đây là toàn bộ giải đáp về cách tính tổng dư nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: Ngày 26/03/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *