Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế

Để có thể bán sản phẩm, người bán thường gửi lời chào hàng đến người mua giới thiệu về hàng hóa của mình. Nếu bên mua thấy hàng hóa của bên bán là phù hợp với bên mua thì sẽ chấp nhận lời chào hàng. Các bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chào hàng và chấp nhận chào hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế.

I. Cơ sở pháp lý

  • Công ước viên 1980 (CISG)

II. Mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Mua bán hàng hóa quốc tế là hoạt động mua bán của thương nhân được thực hiện dưới các hình thức: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

III. Chào hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế

1. Khái niệm chào hàng

Theo khoản 1 Điều 14 CISG thì chào hàng là một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định nếu có đủ sự chính xác về hàng hóa và chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trường hợp có sự chấp nhận chào hàng đó. 

Một đề nghị được xem là đủ sự chính xác khi nêu rõ hàng hóa và ấn định số lượng về giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những yếu tố này.

Như vậy, một đề nghị chỉ có thể được coi là cơ sở hợp pháp làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi nội dung của nó thể hiện được: tên của hàng hóa, số lượng của hàng hóa và giá cả của hàng hóa, đồng thời để nghị này phải được gửi cho một hoặc nhiều người được xác định. Người “xác định” ở đây tức là người chào hàng phải biết được người đó là ai, tên gì, địa chỉ…Ví dụ nếu một chào hàng được đưa cho nhiều người qua đường khác nhau thì đó không phải lời chào hàng theo CISG bởi người chào hàng không thể biết người được mình chào hàng cụ thể là ai.

Lưu ý: Một đề nghị gửi cho những người không xác định chỉ được coi là một lời mời làm chào hàng, trừ phi người đề nghị đã phát biểu rõ ràng điều trái lại.

2. Gía trị pháp lý của chào hàng

Giá trị pháp lí của chào hàng được quy định tại Điều 15 CISG

– Người chào hàng sẽ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đã cam kết trong chào hàng đã được gửi tới người được chào hàng. 

– Chào hàng sẽ không có giá trị pháp lí ràng buộc người chào hàng trong các trường hợp sau:                                       

+ Chào hàng không tới tay người được chào hàng. Vì nhiều lý do khác nhau mà lời chào hàng không được gửi tới người được chào hàng thì chào hàng đó không có giá trị pháp lý ràng buộc bên chào hàng.

+ Người chào hàng nhận được thông báo việc từ chối chào hàng của người được chào hàng.

+ Thông báo hủy chào hàng đến tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng, quy định tại Khoản 2 Điều 15. Quy định này áp dụng cho loại chào hàng không thể bị hủy bỏ. 

Ví dụ Công ty A gửi lời chào hàng không thể bị hủy bỏ đến công ty B. Khi lời chào hàng đang trên đường được gửi đến công ty B thì Công ty A không muốn chào hàng với công ty B nữa. Để hủy chào hàng này thì công ty A phải gửi thông báo hủy chào hàng đến tay công ty B trước hoặc cùng lúc với lời chào hàng. 

+ Thông báo việc hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng, quy định tại khoản 1 Điều 16 CISG. Đây là quy định áp dụng cho loại chào hàng có thể bị hủy bỏ.

Như vậy, đối với chào hàng có thể bị huỷ bỏ, nếu bên được chào hàng trước khi gửi chấp nhận chào hàng đến bên chào hàng thì bên được chào hàng nhận được thông báo hủy chào hàng của bên chào hàng. Lúc này chào hàng sẽ không còn giá trị ràng buộc nghĩa vụ của bên chào hàng.

3. Các trường hợp chào hàng không thể bị hủy bỏ 

Các trường hợp chào hàng không thể bị hủy bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 16 CISG

+ Nếu chào hàng quy định một thời gian nhất định cho việc chấp nhận chào hàng hoặc chào hàng có quy định chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ. 

Như vậy, nếu trong thời gian này chào hàng được người được chào hàng chấp nhận vô điều kiện thì hợp đồng coi như đã được kí kết. Việc dành một khoảng thời gian cho bên được chào hàng xem xét đề nghị của mình, người chào hàng đã tuyên bố ràng buộc nghĩa vụ đã cam kết của mình đối với người được chào hàng trong thời gian đó. Điều này có nghĩa là chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ trong thời gian đã được quy định trong chào hàng.

+ Nếu trong chào hàng quy định định rằng chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ thì người chào hàng không thể viện vào bất cứ lý do gì để thoát khỏi trách nhiệm của mình đối với nội dung chào hàng.

+ Nếu trong chào hàng không quy định không thể bị hủy bỏ nhưng người được chào hàng do nội dung của chào hàng hoặc vì lý do khách quan nào đó mà người được chào hàng đã coi chào hàng này là chào hàng không thể bị hủy bỏ và người được chào hàng đã hành động một cách hợp lý.

IV. Chấp nhận chào hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế

1. Khái niệm chấp nhận chào hàng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 CISG thì Chấp nhận chào hàng là sự thể hiện ý chí đồng ý của người được chào hàng với những đề nghị của người chào hàng.

Lưu ý:

– Một sự chấp nhận chỉ có giá trị làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi người chào hàng nhận biết được sự chấp nhận của người được chào hàng được thể hiện bằng lời tuyên bố hoặc bằng hành vi, biểu thị sự đồng ý của mình đối với nội dung của chào hàng

– Sự im lặng hoặc không hành động của người được chào hàng sẽ không mặc nhiên được hiểu là chấp nhận.

2. Hiệu lực của chấp nhận chào hàng

 Hiệu lực chấp nhận được quy định tại Khoản 2 Điều 18 CISG

– Chấp nhận chào hàng có hiệu lực từ khi người chào hàng nhận được chấp nhận. 

– Chấp thuận chào hàng không phát sinh hiệu lực nếu sự chấp nhận ấy không được gửi tới người chào hàng trong thời hạn mà người này đã quy định trong chào hàng, hoặc nếu thời hạn đó không được quy định như vậy, thì trong một thời hạn hợp lý, xét theo các tình tiết của sự giao dịch, trong đó có xét đến tốc độ của các phương tiện liên lạc do người chào hàng sử dụng. 

– Một chào hàng bằng miệng phải được chấp nhận ngay trừ các tình tiết bắt buộc ngược lại.

3. Hủy bỏ chấp nhận 

 Hủy bỏ chấp nhận  quy định tại  Điều 22  CISG

Chấp nhận chào hàng có thể bị hủy bỏ nếu thông báo không chấp nhận chào hàng tới người chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chấp nhận. 

Như vậy, Người được chào hàng chấp nhận chào hàng của bên chào hàng và gửi chấp nhận chào hàng đến người chào hàng. Nhưng sau đó bên được chào hàng muốn hủy bỏ chấp nhận chào hàng. Lúc này chấp nhận chào hàng chỉ có thể bị hủy bỏ nếu không báo không chấp nhận chào hàng của bên được chào hàng được gửi đến tay người chào hàng trước hoặc cùng lúc với chấp nhận chào hàng.

Trên đây là những giải đáp về chào hàng và chấp nhận chào hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG). Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 08/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *