Nghĩa vụ của bên bán theo quy định của CISG

Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của bên bán hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG).

I. Cơ sở pháp lý

  • Công ước Viên 1980 (CISG)

II. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi là hợp đồng ngoại thương là hợp đồng được ký kết bởi các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Đồng thời, hàng hóa – đối tượng của hợp đồng sẽ được chuyển từ quốc gia này qua quốc gia khác, tức là có sự dịch chuyển giữa các biên giới các quốc gia/các vùng lãnh thổ. Trong đó, biên giới có thể được hiểu là biên giới địa lý hoặc biên giới theo pháp lý (dù không có sự dịch chuyển về lãnh thổ).

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được lập bằng văn bản hoặc các hình thức khác, có giá trị pháp lý tương đương. Việc mua bán hàng hóa quốc tế có thể được diễn ra dưới các hình thức như:

– Xuất khẩu/nhập khẩu

– Tạm nhập/tái xuất/tạm xuất/tái nhập

– Chuyển khẩu

III. Nghĩa vụ của bên bán 

`1. Nghĩa vụ giao hàng

Thứ nhất, Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm mà các bên đã thỏa thuận. Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên  để chuyển giao cho người mua. 

Tuy nhiên nếu hợp đồng không quy định về việc vận chuyển hàng hoá và hợp đồng liên quan tới hàng hoá đặc định hoặc hàng hoá đồng loại được lấy ra từ một khối lượng hàng xác định, hoặc được sản xuất tại một địa điểm cụ thể; và tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên đã biết rằng hàng hoá đã ở địa điểm đó hoặc được sản xuất tại địa điểm đó thì người bán có nghĩa vụ giao hàng dưới sự sắp xếp của người mua tại địa điểm đó. Trong tất cả các trường hợp khác, người bán phải giao hàng theo sự sắp xếp của người mua tại trụ sở kinh doanh của người bán tại thời điểm giao kết hợp đồng .

Thứ hai người bán phải giao hàng vào đúng thời gian đã được thoả thuận trong hợp đồng hoặc được hiểu ngầm trong hợp đồng . Nếu ngày giao hàng không được ấn định, thì nguyên tắc về sự hợp lí sẽ được áp dụng. Ví dụ: đối với những hàng hoá dễ phân huỷ (hải sản, nông sản…) thì người bán phải giao hàng trong một khoảng thời gian ngắn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. 

Thứ ba, Người bán phải giao hàng hoá phù hợp như đã thỏa thuận với bên mua. Theo quy định tại Điều 35.2 của CISG thì hàng hóa phù hợp là hàng hóa phải đảm bảo đúng chất lượng, số lượng và mô tả được quy định trong hợp đồng và được đóng gói theo cách thức đã được yêu cầu rõ ràng trong hợp đồng, hoặc theo cách đóng gói thông thường. 

Lưu ý: Người bán phải giao những hàng hoá không bị phụ thuộc vào bất cứ quyền hạn hay khiếu nại nào của bên thứ ba, trừ trường hợp người mua đồng ý. Người bán phải bảo vệ bên mua khi người mua bị khiếu nại đủ căn cứ và khiếu nại thiếu căn cứ.

2. Nghĩa vụ giao chứng từ liên quan tới hàng hoá

Người bán phải giao cho người mua các chứng từ liên quan tới hàng hoá tại thời điểm, địa điểm và theo cách thức được quy định trong hợp đồng. Người bán sẽ thường giao chứng từ cho bên mua khi:

– Thời điểm và dưới hình thức mà quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua từ tay người chuyên chở khi hàng hóa đến nơi giao hàng

– Thực hiện thủ tục thông quan 

 – Tiến hành khiếu nại người chuyên chở hoặc công ty bảo hiểm nếu cần.

Bên bán sẽ phải giao những chứng từ nào cho bên mua sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Về thời điểm giao chứng từ: Tùy vào thỏa thuận, có thể giao trước, cùng lúc hoặc bảo lưu thời hạn giao tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng, theo thói quen được thiết lập giữa hai bên hoặc theo tập quán thương mại. Theo điều 34 thì nếu người bán giao chứng từ trước thời hạn thì người bán có thể, trước khi hết thời hạn quy định sẽ giao chứng từ, loại bỏ bất kỳ điểm nào không phù hợp với chứng từ với điều kiện là việc làm này không gây cho người mua một trở ngại hay phí tổn vô lý nào. Tuy nhiên, người mua vẫn có quyền đòi người bán bồi thường thiệt hại chiếu theo CISG.

3. Nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá

Người bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá theo quy định tại Điều 42.1 của CISG. 

Người bán sẽ vi phạm nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa khi có đủ 3 dấu hiệu sau:

– Người bán phải biết hoặc không thể không biết về những quyền hạn hoặc yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp hay quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của người thứ ba tại thời điểm giao kết hợp đồng;

– Các quyền và yêu cầu của người thứ ba phải dựa trên quy định của quốc gia được xác định theo Điểm a và Điểm b của Điều 42.1 của CISG; và 

-Các điều kiện được nêu tại Điều 42.2 không tồn tại trên thực tế. 

Lưu ý: Việc chứng minh bên bán vi phạm là thuộc nghĩa vụ của bên mua và bên mua phải gửi thông báo cho người bán về việc vi phạm này theo quy định tại Điều 43 của CISG.

4. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng chuyên chở và mua bảo hiểm hàng hóa

Nghĩa vụ này được quy định tại điều 32 của CISG. Theo đó:

– Nếu sự cá biệt hóa không được thực hiện khi hàng hóa đã được giao cho người thứ ba (người chuyên chở), người bán phải cho phép người mua tiến hành nhận diện hàng hóa bằng cách thông báo cho người mua biết về việc họ đã gửi hàng kèm theo chỉ dẫn để nhận biết hàng hoá. 

– Khi người bán có nghĩa vụ thu xếp việc vận chuyển hàng hóa, người bán phải ký kết các hợp đồng cần thiết để việc chuyên chở được thực hiện tới nơi giao hàng bằng các phương tiện chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo các điều kiện thông thường. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ sử dụng những phương tiện vận chuyển đặc biệt trừ trường hợp các bên có thỏa thuận riêng biệt. 

– Nếu người bán không có nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển, thì nếu người mua yêu cầu, người bán có nghĩa vụ phải cung cấp mọi thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá và việc vận chuyển hàng hoá để tạo điều kiện cho bên mua mua bảo hiểm cho hàng hoá đó.

Trên đây là những giải đáp về nghĩa vụ của bên bán theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG) cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 08/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *