Bán đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng được thực hiện ra sao?

Bán đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng được thực hiện ra sao?

Căn cứ tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định để thực hiện các quyền chuyển đổi, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng được thực hiện ra sao?

Bán đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng được thực hiện ra sao?

Quyền sử dụng đất muốn mang đi thế chấp tại ngân hàng phải đáp ứng những điều kiện như sau

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Khi thế chấp quyền sử dụng đất mà đến hạn không trả được nợ thì ngân hàng có được quyền bán đấu giá để thanh lý nợ hay không?

Căn cứ Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Thế chấp tài sản

 1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
 2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.(Xem thêm: Quy trình ngân hàng thu hồi nợ thông qua hình thức đấu giá tài sản )

Căn cứ Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau: :

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

 1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.
 3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Như vậy nếu đến hạn mà không trả được nợ thì ngân hàng thì tài sản thế chấp sẽ được xử lý.(Xem thêm: Những điều cần biết về sáp nhập doanh nghiệp )

Và tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015, có 04 phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp:

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản thế chấp sau đây:

Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo 04 phương thức nêu trên thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Quy trình thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất có thế chấp ngân hàng

Bước 1: Khi Ngân hàng đã thu giữ được tài sản của khách hàng, để đảm bảo khách quan trước khi thực hiện bán tài sản công khai thông qua hình thức đấu giá, Ngân hàng cần thuê đơn vị thẩm định giá, thẩm định lại giá trị tài sản mà Ngân hàng vừa thu giữ để làm cơ sở cho việc bán đấu giá tài sản.

Bước 2: Lựa chọn và ký kết hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản.

Bước 3: Thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản

Bước 4: Công bố về giá khởi điểm

Bước 5: Lựa chọn địa điểm đấu giá

Bước 6: Xử lý hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Bước 7: Thu tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

Bước 8: Trình tự, thủ tục tại cuộc đấu giá thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản 2016.

Một số giấy tờ pháp lý trong hồ sơ Ngân hàng cần chuẩn bị khi thực hiện bán tài sản thông qua Tổ chức bán đấu giá tài sản:

 • Quyết định của Ngân hàng (người có đủ thẩm quyền ký quyết định) về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản;
 • Văn bản đề nghị bán đấu giá tài sản;
 • Bản án, quyết định thi hành án, quyết định kê biên xử lý tài sản thi hành án;
 • Văn bản định giá tài sản và các giấy tờ có liên quan đến giá tài sản;
 • Văn bản xác định giá trị giá khởi điểm của tài sản.

Đối với quyền sử dụng đất thì chính thức không còn thuộc về bên A khi hoàn thành việc đấu giá và đăng ký biến động đất đai, sang tên cho người trúng đấu giá.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *