Thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Việc quy định về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án sẽ góp phần tích cực trong việc, khuyến khích các bên trong quan hệ dân sự lựa chọn phương thức hòa giải khi có tranh chấp phát sinh. Việc quy định như vậy nhằm bảo vệ kịp thời các lợi ích chính đáng của người dân, phát triển các giao dịch dân sự cũng như duy trì ổn định trật tự xã hội . Bài viết dưới đây, Luật Winlegal sẽ hướng dẫn các bạn những thủ tục cần thiết để yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (“Bộ luật tố tụng dân sự 2015”)
 • Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí (“Nghị quyết 326/2016”)

Kết quả hòa giải thành ngoài tòa án là gì?

 • Kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là thỏa thuận hòa giải mà các chủ thể trong quan hệ dân sự đã thống nhất được với nhau nhằm giải quyết vấn đề hoặc tranh chấp phát sinh giữa các bên. Thỏa thuận này của các bên được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải thực hiện hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải.
 • Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là việc một hoặc cả hai bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đơn yêu cầu Tòa án công nhận. Quyết định của Tòa án mang tính pháp lý chặt chẽ, được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp mang tính quyền lực nhà nước, do đó các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án nhằm ràng buộc các bên thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung đã thỏa thuận.

Xem thêm: Án phí ly hôn là bao nhiêu? Ai là người phải nộp?

Điều kiện yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án

Điều 417 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về điều kiện yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành như sau:

 • Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý.
 • Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
 • Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.

Thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

 • Chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được hòa giải thành bởi cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải.
 • Thẩm quyền giải quyết: Theo khoản 7 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm s khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.
 • Thủ tục tố tụng tại Tòa án:
  • Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn yêu cầu (khoản 1 Điều 418 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) kèm theo văn bản về kết quả hòa giải thành đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành.
  • Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu: Người yêu cầu nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận đơn của Tòa án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu. Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ đủ điều kiện thì Thẩm phán thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí.
  • Thụ lý đơn yêu cầu: Người yêu cầu nộp lệ phí tại cơ quan thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 326/2016) và lấy biên lai thu tiền lệ phí. Tòa án tiến hành thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra thông báo thụ lý đơn yêu cầu.
 • Lệ phí: 300.000 đồng (khoản 1 Điều 4 và mục I-1 Phụ lục B Nghị quyết 326/2016)
 • Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu là 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở phiên họp.
 • Sau khi mở phiên họp xét đơn yêu cầu, Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích

Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ của Winlegal liên quan đến thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Mọi vướng mắc pháp lý về dân sự, tố tụng dân sự, yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án cũng như các vấn đề khác. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline của Winlegal 0246.29.33.222 để được tư vấn và giải đáp hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *