Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện như thế nào

Điều kiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện như thế nào? Dựa vào những điều gì? Hồ sơ thực hiện ra sao?

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Điều 1 và Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

Căn cứ khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH Sungjin Vina (Công ty) có phát sinh lợi nhuận, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định thì Công ty được chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính.(Xem thêm: Vốn đầu tư từ nước ngoài thành lập dịch vụ liên kết đào tạo)

Điều kiện thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

  • Hoàn thành nghĩa vụ tài cính đối với Nhà nước Việt Nam, gồm cả việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với trường hợp kết thúc dự án đầu tư.
  • Đã nộp báo cáo tài chính được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tài chính.
  • Không còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định.

Hồ sơ cần chuẩn bị thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thông báo việc chuyển lợi nhuận theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 186/2010.TT-BTC.

Giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp được đầu tư thực hiện nộp hồ sơ

Các hồ sơ đính kèm khác về xác định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *