Điều kiện để chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều kiện để chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp.

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

II. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào đối tượng là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế có mức thu nhập phải chịu thuế bao gồm từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và những thu nhập khác của doanh nghiệp theo quy định.

Chủ thể nộp thuế ở đây là doanh nghiệp. Ngoài ra còn có tổ chức khác, Ví dụ: Trường đại học Giao thông vận tải cho thuê địa điểm để tổ chức sự kiện thì Trường đại học Giao thông vận tải sẽ phải nộp thuế doanh nghiệp từ khoản thu trên.

III. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – chi phí) + (doanh thu khác-chi phí khác)

Lưu ý: doanh thu khác không được chuyển vào tính lỗ

– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Miễn giảm 

– Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập tính thuế x 20%

IV. Doanh thu trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

– Doanh thu là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của một cá nhân, tổ chức. Là số tiền bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng (hưởng về mặt pháp lý)

– Thời điểm phát sinh doanh thu: là thời gian chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, hoàn thành công việc.

+ Phần lớn rủi ro chuyển cho khách hàng

+ Cam kết thanh toán

+ Thời điểm giao nhận, thu tiền

– Phân loại doanh thu
+ Doanh thu từ hoạt động bán hàng: là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ trong một kỳ kế toán bao gồm các khoản thu sau:

Thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thu từ cho thuê tài sản

Thu từ lãi tiền cho vay

Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng

+ Thu từ các khoản thanh toán không đúng với giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp+ Doanh thu từ hoạt động tài chính: là khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ các hoạt động tài chính, bao gồm:

Tiền lãi từ cho vay, đầu tư, ủy thác đầu tư, mua bán chứng khoán,…
Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp mà doanh nghiệp nắm giữ cổ phần, phần vốn góp.
Thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh ngoại hối,…
Thu nhập từ các hoạt động tài chính khác.
+ Doanh thu nội bộ
Doanh thu nội bộ là tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty. Giá bán trong các giao dịch này có thể được tính theo giá bán nội bộ hoặc giá bán tương tự với một giao dịch độc lập.
+ Doanh thu bất thường
Doanh thu bất thường là khoản thu đột biến trong ngắn hạn, không duy trì thường xuyên của doanh nghiệp, thường tới từ việc thanh lý tài sản.
Doanh thu bất thường được ghi nhận vào báo cáo tài chính riêng biệt với doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường. Điều này giúp nhà đầu tư và các bên liên quan có thể đánh giá chính xác hơn tình hình tài chính của doanh nghiệp.

V. Điều kiện để chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí là những hao tổn hao phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Chi phí thực tế thường không đồng nhất với chi phí được trừ trong thuế. Ví dụ: chi phí khi phải nộp phạt nếu khai doanh thu sai. Đây cũng là một loại chi phí thực tế nhưng sẽ không được trừ khi tính thuế.

Qúa trình bóc tách chi phí

– Điều kiện 1: Chi phí phải hợp lý (phù hợp với thực tế): Chi phí phải có sự logic liên hệ với việc tạo ra doanh thu.

– Điều kiện 2: Chi phí phải hợp pháp

Tất cả các khoản chi phí phải được thể hiện bằng hóa đơn, chứng từ theo quy định (thường hóa đơn có giá trị chứng minh hơn).

– Điều kiện 3: Chi phí phải hợp lệ

Chi phí phải phù hợp với thông lệ kinh doanh trong hoàn cảnh bình thường. Ví dụ: trong 1 tháng một nhân viên gọi hết 3 triệu tiền điện thoại như vậy là không hợp lý. 

Lưu ý: Trường hợp nhà nước có quy định mức tối đa thì chỉ được trừ trong khoảng đó. Ví dụ: pháp luật quy định công ty trợ cấp tiền ăn trưa cho nhân viên tối đa là 730.000 đồng/người/tháng, nếu công ty trợ cấp cho nhân viên là 1 triệu/ người/tháng thì khoản tiền thừa ra sẽ không được trừ.

Trên đây là những giải đáp về điều kiện để chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 12/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *