TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động thực tế của doanh nghiệp, công ty có thể có nhu cầu huy động thêm vốn hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh bằng cách giảm vốn điều lệ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nếu rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong phạm vi bài viết ngày hôm nay, CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL xin gửi đến quý độc giả những thông tin hữu ích về các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên.

1. VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

       Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

       Theo quy định tại Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020 thì Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Trường hợp chủ sở hữu không góp đủ và đúng số vốn điều lệ đã cam kết thì phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo đúng số vốn điều lệ đã góp trên thực tế. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

      Theo quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng vốn thông qua hai hình thức sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

2.1. Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn do Chủ sở hữu công ty quyết định góp thêm vốn: Đây là hình thức phổ biến nhất để thực hiện tăng vốn. Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định hình thức tăng vốn và mức tăng vốn.

         Luật doanh nghiệp 2020 quy định Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Đồng thời chủ sở hữu công ty cũng có quyền “Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;” . Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

2.2. Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác.

        Việc huy động thêm vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần tùy số lượng thành viên góp vốn thêm và mong muốn của chủ sở hữu. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

  • Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020.

3. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

        Theo quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH 1 thành viên được giảm vốn trong các trường hợp sau:

 3.1. Hoàn trả một phần vốn góp cho Chủ sở hữu

         Công ty TNHH 1 thành viên được giảm vốn bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho Chủ sở hữu khi đáp ứng ĐỦ các điều kiện sau:

              + Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;

              + Công ty phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty. Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. 

3.2. Công ty TNHH 1 thành viên giảm vốn trong trường hợp vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

       Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

        Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp.

4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

       Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị thành phần hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định;

       Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Người nộp hồ sơ có thể là Chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền nộp hồ sơ.

       Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ  trao Giấy biên nhận cho Doanh nghiệp và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó giải quyết hồ sơ đăng ký tăng hay giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên.

       Bước 4: Nhận kết quả nếu hồ sơ hợp lệ và xét thấy Doanh nghiệp đã có đủ điều kiện thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Doanh nghiệp theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.

      Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

      Việc tăng vốn điều lệ thì dễ nhưng giảm vốn điều lệ thì khó. Chính vì vậy, tùy thuộc vào năng lực tài chính cũng như phương hướng hoạt động, quy mô kinh doanh của chủ doanh nghiệp mà để số vốn điều lệ ở mức vừa phải, đủ khả năng chi trả của mình. Mặt khác, có thể tiến hành việc tăng vốn điều lệ khi việc kinh doanh của công ty bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, có dấu hiệu phát triển đi lên cao hơn. Đây là thời điểm thích hợp nhất để thu về lợi nhuận cao nhất cho công ty.

      Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản những quy định của Luật Doanh nghiệp về các trường tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên mà chúng tôi cung cấp tới Quý độc giả hy vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp ích được cho các bạn. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ.

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.222/0976.718.066

Chuyên viên: Ms. Luyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *