Phân biệt nhượng quyền và đại lý thương mại

Có thể nhiều người sẽ thấy nhượng quyền thương mại và đại lý thương mại khá là giống nhau và nhầm đây là một. Tuy nhiên đây là hai hình thức kinh doanh khác nhau.

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ phân biệt nhượng quyền thương mại và đại lý thương mại.

Tiêu chí Nhượng quyền thương mại Đại lý thương mại
Cơ sở pháp lý Luật thương mại 2005 Luật thương mại 2005
Khái niệm Điều 284 Luật thương mại năm 2005 quy định nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại diễn ra khi bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thỏa mãn các điều kiện mà bên nhượng quyền đưa ra. Điều 166 Luật thương mại 2005 có quy định đại lý thương mại là hoạt động thương mại mà bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.
Trách nhiệm của các bên Bên nhượng quyền và bên nhận quyền được xác định là hai chủ thể kinh doanh độc lập.

-> Bên nhận quyền phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa cũng như chịu trách nhiệm với khách hàng về chất lượng của sản phẩm. 

– Bên giao đại lý là chủ sở hữu hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý vì vậy khi hàng hóa không bán được hoặc gặp vấn đề về rủi ro thì bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm. 

– Bên giao đại lý có nghĩa vụ đảm bảo về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ và phải chịu trách nhiệm nếu có bất kì phát sinh liên quan đến chất lượng của hàng hóa. 

Cách thức hoạt động – Bên nhận quyền có nghĩa vụ chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền và điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại. 

– Bên nhượng quyền có quyền kiểm tra hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. 

Bên đại lý chủ động tổ chức hoạt động kinh doanh bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, không cần đảm bảo sự thống nhất với các bên đại lý khác
Nghĩa vụ tài chính Bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền (theo quy định tại Hợp đồng Nhượng quyền thương mại) cho bên nhượng quyền thương mại. Bên nhận đại lý được nhận thù lao do bên giao đại lý chi trả thông qua hưởng hoa hồng, hưởng chênh lệch giữa giá mua và giá bán, hoặc một khoản tiền cụ thể được quy định trong hợp đồng giữa 2 bên

Trên đây là những giải đáp về phân biệt nhượng quyền thương mại và đại lý thương mại. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *