PHÂN BIỆT HOÃN VÀ TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hoãn thi hành án (THA) và tạm đình chỉ THA đều là những nội dung quan trọng trong thủ tục thi hành án dân sự (THADS) và được quy định tại Luật THADS. Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về sự khác nhau giữa hai khái niệm này nhé.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
 • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số 33/2020/NĐ-CP.

II. SỰ KHÁC NHAU GIỮA HOÃN VÀ TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Thời điểm cho thi hành bản án, quyết định dân sự

 • Hoãn THA là chuyển thời điểm thi hành bản án, quyết định dân sự đã định sang thời điểm khác muộn hơn. Như vậy, hoãn THA là việc cơ quan THA quyết định chưa cho thi hành bản án, quyết định dân sự. Trong trường hợp này, cơ quan THA đã ra quyết định THA nhưng chưa tổ chức cưỡng chế THA và chưa thi hành được khoản nào.
 • Tạm đình chỉ THA là tạm thời ngừng việc thi hành bản án, quyết định dân sự đang được thi hành. Như vậy, tạm đình chỉ THA là việc cơ quan THA tạm thời cho dừng việc THA, bản án, quyết định dân sự trong trường hợp này đang được cơ quan THA tổ chức THA.

2. Căn cứ ra quyết định

 • Căn cứ hoãn THADS được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật THADS gồm 09 căn cứ ra quyết định hoãn THA. 
 • Căn cứ tạm đình chỉ THADS được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 49 Luật THADS gồm 02 căn cứ tạm đình chỉ. Cụ thể: (i), Cơ quan THADS nhận được thông báo của Tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải THA; (ii), Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

3. Thời hạn ra quyết định

 • Thời hạn hoãn THA trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị yêu cầu hoãn THA là không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu. Đối với các trường hợp khác, thời hạn hoãn THA là cho đến khi có lí do của việc hoãn không còn nữa.
 • Thời hạn tạm đình chỉ THA đối với từng trường hợp. 

– Trường hợp bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì thời hạn tạm đình chỉ THA là cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Thời hạn giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là 04 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án. 

– Trường hợp nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải THA thì thời hạn tạm đình chỉ THA là theo thời hạn giải quyết việc tuyên bố phá sản của Toà án. Luật Phá sản 2014 quy định thời hạn giải quyết yêu cầu mở hay không mở thủ tục phá sản của Tòa án là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

4. Thẩm quyền ra quyết định

 • Thẩm quyền ra quyết định hoãn THA là: Thủ trưởng cơ quan THADS đã ra quyết định THA.
 • Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ THA là: Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm có quyền tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị; Thủ trưởng cơ quan THADS đã ra quyết định THA.

 5. Thủ tục

 • Thủ tục hoãn THADS

– Khi có căn cứ hoãn THA, chấp hành viên chịu trách nhiệm THA đề nghị Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định hoãn THA. 

– Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 48 Luật THADS thì Thủ trưởng cơ quan THADS chỉ ra quyết định hoãn THA trong trường hợp người phải THA phải tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định. 

– Ngoài trường hợp này và trường hợp tại điểm d khoản 1 Điều 48 Luật THADS, cơ quan THADS xử lý tài sản đó để THA được thi hành xong thì cơ quan THADS phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn THA. 

– Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định hoãn THA bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn THA theo khoản 1 Điều 48 Luật THADS. Trường hợp hoãn THA theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị, Thủ trưởng cơ quan THA phải ra ngay quyết định hoãn THA khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền. 

 • Thủ tục tạm đình chỉ THADS

– Thủ trưởng cơ quan THADS thông báo về việc tạm đình chỉ THA khi nhận được quyết định tạm đình chỉ THA của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan THADS phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị.

– Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định tạm đình chỉ THA khi nhận được thông báo của Toà án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải THA. Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ THA là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về sự khác biệt giữa hoãn THA và tạm đình chỉ THA. Hy vọng WINLEGAL sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến bạn. Mọi nhu cầu hỗ trợ về pháp lý xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *