Tội tổ chức tảo hôn

Căn cứ pháp lý:

I. Quy định về tội tổ chức tảo hôn

Tảo hôn là hai nam nữ kết hôn trước tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật tức là lấy vợ trước 20 tuổi, lấy chồng trước 18 tuổi. Theo quy định pháp luật người nào có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 183 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017  quy định:

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”

Như vậy, theo quy định này thì hành vi tổ chức tảo hôn chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm. Điều này có nghĩa là, nếu vi phạm lần đầu thì người tổ chức tảo hôn họ chỉ bị xử lý vi phạm hành chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

II. Dấu hiệu pháp lý tội tổ chức tảo hôn

Khách thể của tội phạm

Tội tổ chức tảo hôn xâm phạm đến sự tiến bộ của chế độ hôn nhân bởi tảo hôn là một hủ tục cần được xóa bỏ của xã hội Việt Nam cũ, đồng thời gây hại đến sức khỏe của người tải hôn. Luật hôn nhân và gia đình quy định tuổi kết hôn cũng chính là nhằm bảo đảm cho nòi giống phát triển lành mạnh, xã hội văn minh, xoá bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

Như vậy, khách thể của tội tổ chức tảo hôn và tội tảo hôn là quan hệ hôn nhân tiến bộ, một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình mà Luật hôn nhân và gia đình quy định. Bảo đảm cho chế độ hôn nhân và gia đình thực sự tự nguyện, tiến bộ.

Mặt khách quan 

Đối với tội tổ chức tảo hôn, người phạm tội có thể có một trong các hành vi như chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động để người chưa đến tuổi kết hôn được kết hôn, tìm người chưa đến tuổi kết hôn cho người khác để tổ chức kết hôn, chuẩn bị các điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người chưa đến tuổi kết hôn để họ kết hôn với người khác.

Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn là tổ chức cho nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng nhưng việc xác lập này là trái pháp luật ( không đủ điều kiện kết hôn) mà cụ thẻ là chưa đủ tuổi kết hôn. Hành vi tổ chức tảo hôn thường được thực hiện việc xác lập quan hệ hôn nhân không có đăng ký nhưng có tổ chức lễ cưới (cưới chui).

Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm là trước đó đã có lần tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt hành chính bằng một trong những hình thức xử phạt hành chính hoặc bằng một trong những hình thức xử lý hành chính khác theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính, nay lại có hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn. Nếu trước đó người phạm tội tuy có bị xử lý hành chính, nhưng về hành vi khác không phải là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn thì cũng chưa cấu thành tội phạm này.

Hậu quả của tội tổ chức tảo hôn là duy trì những phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình. Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc, tội phạm hoàn thành từ khi xác lập quan hệ hôn nhân.

Hậu quả của tội phạm này có thể chưa xảy ra ngay khi đã có hành vi tổ chức tảo hôn, nhưng nếu vẫn duy trì quan hệ hôn nhân giữa những người chưa đến tuổi kết hôn thì về lâu dài có thể gây ra những thiệt hại cho chính người duy trì quan hệ vợ chồng chưa đến tuổi kết hôn như sức khoẻ bị tổn hại do sinh sản quá sớm, con do họ sinh ra bị khiếm khuyết,…

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì tội tổ chức tảo hôn thuộc loại tội ít nghiêm trọng. Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội còn người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ thể của tội phạm có thể là bất kì ai. Chủ thể của những hành vi này thường là người có mối liên hệ nhất định đối với nạn nhân, người phạm tội có thể là người thân của người chưa đến tuổi kết hôn như: bố mẹ, ông bà, anh chị em, cô, bác, chú, dì… hoặc những người không phải là người thân của người chưa đến tuổi kết hôn.. Chủ thể của tội phạm có thể là một cá nhân nhưng cũng có thể có đồng phạm cùng thực hiện hoặc một người thực hiện hành vi phạm tội còn những đồng phạm khác có trách nhiệm lên kế hoạch, chuẩn bị tinh thần, công cụ để người thực hành thực hiện hành vi phạm tội.

Mặt chủ quan 

Người phạm tội thực hiện hành vi tổ chức tảo hôn là do lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức rõ việc tổ chức kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả xảy ra hoặc có thể xảy ra, mong muốn cho hậu quả đó xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Động cơ phạm tội, có thể do thiếu hiểu biết, cho rằng kết hôn sớm là điều tất nhiên, là phong tục của dân tộc, quan niệm này thường xuất hiện ở một số dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn chưa cao.

Những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bài viết trên đây đã nói ngắn gọn về tội tổ chức tảo hôn mà bạn quan tâm. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Winlegal cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo triển khai nhanh, uy tín cho khách hàng. Mọi nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính: Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Ms. Thương

Ngày xuất bản: 19/12/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *