Người lao động bồi thường thiệt hại cho công ty

Khi người lao động gây thiệt hại cho công ty thì người lao động sẽ phải bồi thường thiệt hại. Pháp luật đã quy định cụ thể về vấn đồ này. Do đó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình thì người lao động và người sử dụng lao động cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết này Công ty luật Winlegal sẽ giải đáp về vấn đề bồi thường thiệt trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.

1.Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật lao động 2019
  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

2.Bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động

      Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực lao động nói chung chính là quy định về trách nhiệm pháp lý được hình thành trong suốt quá trình hợp đồng lao động của hai bên có hiệu lực,bên gây thiệt hại có nghĩa vụ khắc phục hậu quả về tài sản hoặc bù đắp những tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho bên bị thiệt hại.

3.Quy định về việc bồi thường thiệt hại của người lao động

Theo quy định tại điều 129 bộ luật lao động 2019 thì:

– Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

– Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương.

– Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động;

– Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm;

Lưu ý: Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

4.Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động gây thiệt hại cho công ty?

Căn cứ Điều 72 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là 06 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

5.Căn cứ xác định mức bồi thường

Theo khoản 1 điều 130 bộ luật lao động 2019 thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào

– Yếu tố lỗi

– Mức độ thiệt hại thực tế

– Hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản gia đình

6.Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động gây thiệt hại cho công ty?

Căn cứ Điều 71 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại, cụ thể như sau:

– Khi phát hiện ra hành vi vi phạm thì người sử dụng lao động yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về vụ việc.

– Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo thời gian, địa điểm đã thông báo. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

– Ban hành quyết định xử lý bồi thường thiệt hại trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải nêu rõ:

+ Mức thiệt hại; 

+ Nguyên nhân thiệt hại; 

+ Mức bồi thường thiệt hại;

+ Thời hạn, hình thức bồi thường thiệt hại và được gửi đến các thành phần phải tham dự họp.

Trên đây là những giải đáp về vấn đề bồi thường thiệt hại của người lao động khi gây thiệt hại cho công ty theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *