Trường hợp được miễn trách nhiệm trong dịch vụ Logistics

Việc thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics gây thiệt hại cho khách hàng của mình thì họ sẽ phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, thương nhân sẽ không phải bồi thường thiệt hại. Vậy đó là những trường hợp nào?

Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Winlegal sẽ giải đáp câu hỏi trên theo quy định của pháp luật.

1.Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005
  • Bộ luật dân sự 2015

2.Dịch vụ logistics là gì?

Theo Điều 233 Luật Thương mại 2005, dịch vụ logistics được định nghĩa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. 

3.Các trường hợp miễn trách nhiệm trong dịch vụ logistics

Theo quy định tại điều 237 luật thương mại 2005 thì thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics sẽ được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:

Thứ nhất thuộc các trường hợp quy định tại điều 294 luật thương mại 2005

– Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận. Pháp luật thương mại đã cho các bên tham gia hợp đồng  trong hoạt động thương mại được tự do thỏa thuận về các trường hợp miễn trách nhiệm khi giao kết hợp đồng thương mại. Thỏa thuận giữa các bên về trường hợp miễn trách nhiệm phải tồn tại trước khi hành vi vi phạm xảy ra và có hiệu lực đến thời điểm bên bị vi phạm áp dụng chế tài.

– Xảy ra sự kiện bất khả kháng: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2005). Có thể hiểu một sự kiện được coi là bất khả kháng được dùng làm căn cứ miễn trách nhiệm hợp đồng cần thỏa mãn các dấu hiệu sau:

+ Xảy ra khi các bên đã giao kết hợp đồng;

+Có tính chất bất thường mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Ví dụ thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…

+Là nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm hợp đồng.

– Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia: Theo đó, nếu một bên vi phạm hợp đồng nhưng việc vi phạm mà là do lỗi của bên vi phạm thì bên vi phạm hợp đồng sẽ được miễn trách nhiệm đối với vi phạm đó

– Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng. Có thể thấy việc miễn trách nhiệm trong trường hợp này chỉ được áp dụng khi hành vi vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Thứ hai tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền. Trường hợp này phần lỗi nằm về phía bên khách hàng nên bên thương nhân không phải chịu trách nhiệm. Việc khách hàng không thực hiện đúng việc chỉ dẫn, cũng như cung cấp những thông tin cần thiết, đúng đắn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện hoạt động của mình thì nếu xảy ra sai sót, dĩ nhiên không phải là lỗi của thương nhân, thương nhân không phải chịu trách nhiệm.

Thứ ba tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền. Trường hợp này xảy ra khi chỉ dẫn của khách hàng là nguyên nhân dẫn đến tổn thất cho sản phẩm. Đây cũng là lỗi của khách hàng, không phải do thương nhân.

Thứ tư tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá. Thương nhân không có quyền kiểm tra nội dung bên trong sản phẩm, do vậy, xét theo khía cạnh khách quan, đây cũng không phải là lỗi bên phía thương nhân. Vì không phải trong quá trình vận chuyển xảy ra tổn thất nên thương nhân cũng không phải chịu trách nhiệm.

Thứ năm tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải.

 Thứ sáu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận.

  Cuối cùng sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Tòa án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

Lưu ý: Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình (theo Khoản 2 Điều 237 Luật Thương mại 2005).

Trên đây là những giải đáp về vấn đề các trường hợp miễn trách nhiệm trong dịch vụ Logistics. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *