Thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài cần lưu ý những gì?

Thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài cần lưu ý những gì

Việc thành lập công ty xây dựng 100% vốn đầu tư của nước ngoài cần một vốn kiến thức nhất định và một khoảng thời gian xác thực khá dài. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ cho các bạn về những gì cần biết khi thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý để thành lập công ty xây dựng

 • Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 thi hành luật đầu tư số 67/2014/QH13;
 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
 • Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Điều kiện để đầu tư kinh doanh khi thành lập công ty xây dựng vốn nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện được áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là điều kiện được áp dụng theo tiêu chí quốc tịch của doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

các điều kiện của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành

các điều kiện đầu tư theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của WTO, AFAS, AFTAs, VKFTA:

Theo quy định của Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, theo quy định của AFAS, FTAs, VKFTA thì nhà nhà đầu tư nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO.  Nhà đầu tư chỉ được phép hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

Thi công xây dựng nhà cao tầng;

Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân sự;

Hoàn thiện lắp đặt;

Hoàn thiện công trình nhà cao tầng;

Các công tác thi công khác.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Pháp luật Việt Nam không có quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng nói chung. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư hoạt động với tư cách nhà thầu xây dựng thì phải đáp ứng một số điều kiện, đó là:

Nhà thầu nước ngoài phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.

Nếu các gói thầu thuộc thuộc diện phải tuân thủ quy định về đấu thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu.

 Nếu các gói thầu thuộc không thuộc diện phải tuân thủ quy định về đấu thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu;
 • Có đủ năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam. Trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu thì nhà thầu nước ngoài không bắt buộc phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh

Điều kiện kinh doanh là điều kiện được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt quốc tịch của doanh nghiệp) khi tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều kiện được áp dụng theo tiêu chí ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Tham khảo thêm bài viết Thủ tục thành lập công ty logistics 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Những công việc cần làm khi thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài 

 • Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hồ sơ kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định.
 • Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 2 dưới đây.
 • Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.
 • Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

Hồ sơ thực hiện thành lập công ty xây dựng 100% vốn đầu tư nước ngoài

 • 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp có liệt kê ngành nghề kinh doanh thì phải có ngành nghề kinh doanh thực phẩm);
 • 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự điều lệ hoạt động của nhà đầu tư;
 • 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư;
 • 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
 • 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

Trình tự thành lập công ty xây dựng

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.    

Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC.

Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho IPIC.

Thời gian thực hiện hồ sơ thành lập công ty xây dựng

 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *