Quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản diễn ra như thế nào?

Quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản diễn ra như thế nào?

Vấn đề bán đấu giá tài sản cá nhân cũng như các tài sản chung vì nhiều mục đích khác nhau mà ngày càng trở nên phổ biến. Cũng có thể là một đồ cổ có giá trị, hoặc cũng chỉ là những món đồ bình thường phục vụ cho mục đích cao cả. Hãy cùng căn cứ vào Luật Đấu giá tài sản năm 2016 để biết nhiều hơn về hình thức đấu giá này.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến tài sản, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có)

Thông báo cho khách hàng quy trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh toán, thù lao dịch vụ đấu giá….

Gửi mẫu Hợp đồng bán đấu giá để khách hàng tham khảo.(Xem thêm: Thủ tục tư vấn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam )

Bước 2: Khảo sát thực tế

Chụp hình tài sản bán đấu giá

Lập phiếu khảo sát thực địa ghi nhận tình trạng của tài sản

Bước 3: Ký kết Hợp đồng bán đấu giá tài sản

Soạn thảo Hợp đồng trình Ban Giám đốc

Gởi Hợp đồng đến khách hàng tham khảo.(Xem thêm: Quy trình ngân hàng thu hồi nợ thông qua hình thức đấu giá tài sản )

Chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng (nếu có)

Trình Ban Lãnh đạo 02 bên cùng ký kết Hợp đồng, HĐ được lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

Bước 4: Đăng thông tin tài sản lên báo, đài:

Sau khi thỏa thuận với người có tài sản đăng loại báo, đài gì thì tiến hành. Đăng 2 kỳ, mỗi kỳ cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc (theo điều 57 Luật số 01/2016/QH14)

Bước 5: Soạn thảo thông báo bán đấu giá tài sản trình Ban giám đốc duyệt

Bước 6: Niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản:

Tại Công ty (hoặc chi nhánh Công ty)

Tại đơn vị có tài sản

Nơi có tài sản bán đấu giá (đối với động sản).(Xem thêm: Những hình thức tư vấn đầu tư tài chính phổ biến hiện nay )

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá

Bước 7: Tiếp nhận khách hàng mua hồ sơ đấu giá:

Bộ hồ sơ đấu giá bán cho khách hàng gồm:

Phiếu đăng ký mua tài sản bán đấu giá

Quy chế bán đấu giá

Bản photo các văn bản liên quan đến tài sản bán đấu giá

Phối hợp với Bộ phân kế toán thu tiền phí tham gia đấu giá cho khách hàng

Quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản diễn ra như thế nào?

Quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản diễn ra như thế nào?

Bước 8: Tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá nộp là:

  • Phiếu đăng ký mua tài sản bán đấu giá
  • Bản sao CMND, hộ khẩu hoặc bản photo có đối chiếu với bản chính
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (tổ chức)
  • Giấy nộp tiền đặt trước
  • Phối hợp với Bộ phân kế toán thu tiền đặt trước của khách hàng (tất cả sẽ được nộp qua tài khoản Ngân hàng).

Trường hợp khách hàng đặt trước tiền mặt, Bộ phận kế toán sẽ chuyển vào Tài khoản Ngân hàng chậm nhất là 02 ngày làm việc và tổng hợp lại trong ngày.

Bước 9: Báo cáo tình hình đăng ký đấu giá:

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp tình hình và chốt danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Trình Ban Giám đốc về tổ chức phiên đấu giá.

Bước 10: Gửi thư mời tham dự phiên đấu giá:

Chủ tài sản

Các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (đối với hồ sơ hợp lệ)

Phòng Công chứng (nếu là bất động sản)

Trường hợp không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, gửi Công văn thông báo đến Chủ tài sản.

Bước 11: Tổ chức phiên đấu giá:

Phối hợp với Phòng Hành chính chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp bàn ghế, hội trường…

Tiến hành phiên đấu giá (đính kèm Biên bản của phiên bán đấu giá tài sản)

Ký Hợp đồng mua bán tài sản (ký giữa Tổ chức bán đấu giá và người mua trúng đấu giá)

Công chứng tại phiên bán đấu giá Hợp đồng mua bán tài sản (nếu là bất động sản)

Sau phiên bán đấu giá, phối hợp với Bộ phận kế toán trả tiền đặt trước lại cho người không trúng đấu giá, hướng dẫn cho người trúng đấu giá nộp tiếp số tiền còn lại (đã trừ đi số tiền đặt trước)

Bước 12: Công việc sau khi đấu giá thành:

Theo dõi việc thanh toán tiền mua tài sản của khách hàng.

Sau khi khách hàng đã thanh toán đủ tiền mua tài sản:

Chuyển số tiền theo quy định trong Hợp đồng cho Chủ tài sản.

Thông báo cho Chủ tài sản biết để bàn giao tài sản cho người mua.

Tham dự bàn giao tài sản với Chủ tài sản và người mua được tài sản

Bước 13: Thanh lý hợp đồng, chuyển Bộ phân tài vụ thực hiện:

Thanh toán số tiền theo Biên bản thanh lý hợp đồng

Xuất hóa đơn dịch vụ giá trị gia tăng cho bên có TS bán đấu giá

Trường hợp đấu giá không thành: Gửi Văn bản thông báo và đề nghị tiếp tục ký Phụ lục Hợp đồng với Công ty tổ chức đấu giá, nếu đồng ý, hai bên tiến hành ký kết Phụ lục Hợp đồng sửa đổi bổ sung và qui trình tổ chức bán đấu giá được thực hiện lại như từ bước 1.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *