Hình phạt tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Căn cứ pháp lý:

I. Thế nào là tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Điểm a Khoản 41 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

Tàng trữ hàng cấm là hành vi cất giữ trái phép các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa đước phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam mà không nhằm mục đích bán.

Vận chuyển hàng cấm là hành vi đưa các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cầm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào từ nơi này đến nơi khác mà không nhằm mục đích bán.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề pháp luật bạn nên nắm vững - AMA - Anh Ngữ AMA

II. Hình phạt áp dụng cho người phạm tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Hình phạt này áp dụng nếu bạn phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kg đến dưới 100 kg hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít
 • Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao
 • Pháo nổ từ 06 kg đến dưới 40 kg
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng
 • Hàng hóa dưới các mức quy định trên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

 • Có tổ chức
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức
 • Có tính chất chuyên nghiệp
 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến dưới 300 kg hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít
 • Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao
 • Pháo nổ từ 40 kg đến dưới 120 kg
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng
 • Vận chuyển qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu;
 • Tái phạm nguy hiểm

3. Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kg trở lên hoặc 300 lít trở lên
 • Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên
 • Pháo nổ 120 kg trở lên
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài những hình phạt chính, nếu bạn phạm tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ
 • Cấm hành nghề
 • Làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp Luật Luật Sư – Luật Việt An

III. Hình phạt áp dụng cho pháp nhân thương mại phạm tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm

1. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít
 • Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao
 • Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng
 • Hàng hóa dưới các mức quy định trên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng

 • Có tổ chức
 • Có tính chất chuyên nghiệp
 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít
 • Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao
 • Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng
 • Vận chuyển qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu
 • Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm

 • Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên
 • Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên
 • Pháo nổ 120 kilôgam trở lên
 • Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên
 • Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên.

4. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Nếu pháp nhân phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm mà gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật hình sự năm 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Bài viết trên đây đã nói ngắn gọn hình phạt tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm mà bạn quan tâm. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Winlegal cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo triển khai nhanh, uy tín cho khách hàng. Mọi nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính: Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Ms. Thương

Ngày xuất bản: 14/12/2023  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *