Chính sách nổi bật về thuế đất đai có hiệu lực từ tháng 5/2023

 

Từ ngày 01/5/2023 hàng loạt các chính sách mới về lĩnh vực đất đai và thuế như tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp, thêm mốc thời gian công bố lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn,… Sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Bổ sung tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

 

Theo đó, Điều 68a Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 20/5/2023 như sau:

 

– Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

 

– Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

 

– Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

 

Ngoài ra, phải có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

 

– Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

 

– Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều 68 Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

 

Đồng thời, không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Sẽ áp dụng việc tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp

 

Thông tư 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 được Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

 

Theo đó, Bộ sẽ áp dụng việc tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau:

 

Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

 

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

 

* Không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

 

– Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

 

– Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

 

Chi tiết Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

 

Bổ sung thời gian công bố lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn

 

Thông tư 12/2023/TT-BTC ngày 10/2/2023 sửa đổi Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

 

Theo đó, từ ngày 04/5/2023 bổ sung thời gian công bố lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn trong giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

 

Chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo.

 

Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

 

Hiện hành chỉ mới quy định chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó.

 

Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

 

Xem thêm Thông tư 12/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 04/5/2023.

 

Thành viên liên danh đấu thầu công trình giao thông phải sở hữu tối thiểu 15% vốn

 

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 1/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023 hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.

 

Theo đó, để đáp ứng tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải thông qua tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

 

 

Trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, cụ thể như sau:

 

– Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%.

 

– Thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

 

Xem thêm Thông tư 1/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.

 

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

Ngày 17/3/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

 

Theo đó, sửa đổi thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện như sau:

 

– Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 

Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

– Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán:

 

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *