TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Trong quá trình lao động, người lao động có thể gặp phải tai nạn lao động. Tai nạn lao động rất dễ xảy ra đối với những ngành nghề phải sử dụng máy móc, xây dựng,…Vậy khi người lao động bị tai nạn lao động thì người sử dụng lao động phải có những trách nhiệm gì với người lao động?

Trong phạm vi bài viết dưới đây, Công ty luật Winlegal làm rõ vấn đề trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động

1.Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật lao động 2019
  • Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

2. Một số khái niệm

       Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật luật lao động 2019

      Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3.Trách nhiệm của người sử dụng lao (NSDLĐ) khi người lao động bị tai nạn lao động (NLĐ)

Thứ nhất kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động.

Thứ hai thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định

  • Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với NLĐ tham gia bảo hiểm y tế
  • Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế

Thứ ba trả đầy đủ tiền lương trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động

Thứ tư giới thiệu để NLĐ được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động (trả phí giám định nếu tỷ lệ suy giảm dưới 5%)

Thứ năm bồi thường cho NLĐ bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho NLĐ bị tai nạn lao động với mức như sau:

  • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5%-10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11%-80%
  • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ sáu trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường tương ứng

Thứ bảy thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;

Thứ tám sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

Cuối cùng lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương III Bộ luật lao động 2019

4. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm

Ngoài việc NSDLĐ có trách nhiệm với NLĐ khi bị tai nạn lao động thì bên cạnh đó cơ quan bảo hiểm cũng có những trách nhiệm sau:

-Trợ cấp một lần: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

-Trợ cấp hàng tháng: người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

-Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

-Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu cần)

-Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động

Trên đây là toàn bộ thông tin về trách nhiệm của công ty khi người lao động bị tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *