THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

I NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI MUỐN THAY ĐỔI TÊN TRONG GIẤY KHAI SINH

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Theo Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Như vậy, khi muốn thay đổi tên đệm của trong giấy khai sinh thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ và được thể hiện rõ trong Tờ khai.

II CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN TRONG GIẤY KHAI SINH

Tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau:

“ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Do đó, theo quy định trên cơ quan có thẩm quyền đăng ký thay đổi tên đệm trong giấy khai sinh là ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giấy khai sinh trước đây hoặc là nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi.

Lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mỗi tỉnh sẽ có một mức lệ phí thay đổi họ tên khác nhau.

Việc thay đổi họ tên cho con không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ. Người được đổi tên sẽ không được cấp giấy khai sinh mới mà chỉ được cơ quan đăng ký hộ tịch xác nhận nội dung thay đổi vào mặt sau của giấy khai sinh. Sau khi thay đổi họ, tên trên giấy khai sinh, người thay đổi họ, tên có thể làm lại, điều chỉnh thông tin trên các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

III HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI HỌ TÊN

– Điền Tờ khai (theo mẫu, trong tờ khai thể hiện rõ sự đồng ý của bố, mẹ và người cần thay đổi họ tên);

– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thực hiện thủ tục thay đổi;

– Bản sao các giấy tờ có liên quan nhằm mục đích căn cứ cho việc thực hiện thay đổi họ, tên, chữ đệm (như Sổ hộ khẩu…).

IV QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN 

– Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Đối với thủ tục thay đổi tên cho con gái bạn (11 tuổi) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hay nơi cư trú của cá nhân (Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 7 và Điều 27 Luật Hộ tịch 2014):

– Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu nhận thấy việc thay đổi, cải chính thông tin hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với các quy định của pháp luật dân sự và những pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào trong Sổ hộ tịch và báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu thủ tục.

Trường hợp thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh thì công chức tư pháp – hộ tịch phải ghi nội dung thay đổi, cải chính của hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Lưu ý: Trường hợp cần phải xác minh thêm thì thời hạn được gia hạn thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

– Bước 3: Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về câu hỏi Thủ tục thay đổi họ tên cho người dưới 18 tuổi như nào? Hi vọng với những nội dung trên có thể giúp bạn thực hiện được thủ tục thay đổi họ tên cho con gái của mình.Nếu còn vướng mắc,chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ!

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên: Thu Luyến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *